KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, również o charakterze rolniczym. Kredyt udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej – wpływ środków na rachunek umniejsza kwotę kredytu i umożliwia ponowne zadłużenie się klienta do wysokości przyznanego limitu kredytowego. Okres kredytowania w tym przypadku wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Każdorazowo po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty, na podstawie dokumentów finansowych i pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz weryfikacji obrotów na rachunku.

 

Zalety kredytu to:

  1. Oferujemy możliwość dogodnej formy zabezpieczenia spłaty kredytu,
  2. Odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystaną kwotę kredytu,
  3. Możliwość sfinansowania bieżących potrzeb firmy,
  4. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
  5. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

 

O szczegóły zapytaj w placówce Banku.