ROR Standard

ROR Standard to konto osobiste stworzone z myślą o osobach posiadających stałe dochody lub wolne środki, którym zależy na elastycznym zarządzaniu finansami.

 W ramach konta ROR Standard oferujemy Państwu:

 • płatności mobilne kartą lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay,
 • aplikację mobilną,
 • Moje ID oraz Profil Zaufany,
 • wirtualne konto oszczędnościowe dla dziecka „Skarbonka” wraz z aplikacją mobilną na telefon dziecka,
 • dodatkowe korzyści wynikające z uczestnictwa w programach lojalnościowych, np. Mastercard – Bezcenne Chwile lub VISA z programem „Visa Oferty”,
 • bezpłatne otwarcie konta,
 • bezpłatne wpłaty na rachunek,
 • bezpłatne wypłaty z rachunku,
 • bezpłatne przelewy wewnętrzne złożone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej,
 • bezpłatne zlecenia stałe wewnętrzne złożone w formie elektronicznej,
 • bezpłatna modyfikacja i odwołanie zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
 • bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej,
 • bezpłatne użytkowanie karty zbliżeniowej MasterCard ,
 • bezpłatne wypłaty dokonane kartami debetowymi w bankomatach Banków Spółdzielczych w całym kraju,
 • bezpłatne transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową,
 • całodobowy dostęp do rachunku za pomocą Internet Bankingu i SMS Bankingu i aplikacji mobilnej,
 • dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą Państwu korzystnie zainwestować posiadane środki,
 • możliwość negocjacji wysokości oprocentowania lokat powyżej kwoty 130,000.00 zł,
 • dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych kredytów, udzielanych szybko, na miejscu i bez zbędnych formalności ( m.in. kredytów na zakup ruchomości i nieruchomości oraz kredytów sezonowych ),
 • dostęp do ubezpieczeń majątkowych oraz życiowych,
 • środki na koncie są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach banku oraz w zakładce Bank/Tabela opłat i prowizji.

Konto Tak!

“Konto TAK!” to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który zastępuje dobrze znane w ostatnich latach „Konto za Złotówkę”. To idealne uzupełnienie oferty płatności mobilnych, z których mogą korzystać klienci Banków Spółdzielczych SGB.

TAK! To jeszcze nie wszystko – wypłaty z bankomatów na prostych zasadach:

 • 0 zł za wypłaty z niemal 4 tys. bankomatów Spółdzielczej Sieci Bankomatów (1 transakcja miesięcznie zwalnia z opłaty za nowoczesną kartę debetową)
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK
 • 1 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce
 • 1 zł za wypłaty z bankomatów na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii (EOG)

TAK! Razem z nowym kontem dostaniesz:

 • nowoczesną, pionową kartę płatniczą, którą możesz płacić zbliżeniowo
 • płatności mobilne – telefonem lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay
 • przyjazną i przejrzystą bankowość internetową,
 • dodatkowe korzyści wynikające z uczestnictwa w programach lojalnościowych, np. Mastercard – Bezcenne Chwile lub VISA z programem „Visa Oferty”,
 • możliwość sprawdzenia dostępnych środków na karcie w aplikacji Portfel SGB, na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS,
 • Profil Zaufany oraz Moje ID,
 • wirtualne konto oszczędnościowe dla dziecka „Skarbonka” wraz z aplikacją mobilną na telefon dziecka,

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy – przeznaczony dla konsumentów, dla których żaden dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych (u.u.p.), z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 u.u.p.

Umożliwia wyłącznie dokonywanie podstawowych transakcji płatniczych:

 1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
 2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego – jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy);
 3. wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty.

Podstawowy Rachunek Płatniczy nie umożliwia:

 1. prowadzenia powiązanych do niego produktów kredytowych (np. kredyt w koncie osobistym);
 2. wypłat z bankomatów poza terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego);
 3. wykonywanie poza terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania kart;

Podstawowy Rachunek Płatniczy:

 1. prowadzony jest w walucie krajowej;
 2. jest nieoprocentowany.

ROR Preferencyjny – MGOPS.

ROR Preferencyjny – został stworzony z myślą o podopiecznych MGOPS.

W ramach rachunku oferujemy Państwu:

 • intuicyjną aplikację mobilną,
 • wirtualne konto oszczędnościowe dla dziecka „Skarbonka” wraz z aplikacją mobilną na telefon dziecka,
 • Moje ID oraz Profil Zaufany,
 • płatności mobilne telefonem lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay,
 • bezpłatne otwarcie konta,
 • bezpłatne wpłaty na konto,
 • bezpłatne przelewy wewnętrzne złożone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej,
 • bezpłatną modyfikację zlecenia stałego złożoną za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
 • bezpłatne odwołanie zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
 • bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet,
 • bezpłatne wydanie karty zbliżeniowej Visa,
 • bezpłatne użytkowanie karty zbliżeniowej Mastercard,
 • bezpłatne wypłaty gotówki z kart zbliżeniowych w bankomatach banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB i BPS, na terenie całego kraju,
 • bezpłatne transakcje bezgotówkowe dokonywane kartami debetowymi,
 • bezpieczeństwo – środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach banku.

Rachunek walutowy bieżący

Jeśli dysponujesz obcą walutą i chcesz rozliczać się bezgotówkowo z partnerami biznesowymi w kraju i za granicą, ten rachunek spełni Twoje potrzeby. Prowadzony jest w trzech walutach: EUR, GBP, USD i skierowany jest do firm, instytucji niekomercyjnych oraz rolników.

 Jego największe zalety to:

 • bezpłatne wpłaty i wypłaty z rachunku w placówkach Banku,
 • bezpłatny skup i sprzedaż walut,
 • bezpieczeństwo Państwa oszczędności, dzięki gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • dostęp do atrakcyjnych produktów oszczędnościowych w walutach obcych,
 • dostęp do rachunku poprzez sieć bankomatów w Polsce i za granicą, za pomocą karty walutowej Mastercard,
 • możliwość podejmowania gotówki w placówkach banku na podstawie ustnej dyspozycji wypłaty,
 • możliwość otrzymywania wpływów w walucie bez konieczności odsprzedawania tej waluty Bankowi,

 

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.