Podstawowy Rachunek Płatniczy – jest projektem Unii Europejskiej zakładającym dostęp do rachunku bankowego dla wszystkich obywateli UE oraz państw spoza UE, przebywających legalnie na terenie Unii. Rachunek przeznaczony jest dla osób fizycznych nie posiadających innego rachunku w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który pozwala na wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku płatniczego.

Umożliwia wyłącznie dokonywanie podstawowych transakcji płatniczych:

  1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
  2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego – jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy);
  3. wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty.

Podstawowy Rachunek Płatniczy nie umożliwia:

  1. prowadzenia powiązanych do niego produktów kredytowych (np. kredyt w koncie osobistym);
  2. wypłat z bankomatów poza terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego);
  3. wykonywanie poza terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania kart;

Podstawowy Rachunek Płatniczy:

  1. prowadzony jest w walucie krajowej;
  2. jest nieoprocentowany.