Konto Walutowe to bezpieczny sposób przechowywania i pomnażania pieniędzy. Prowadzone jest w trzech walutach: EUR, GBP, USD i może służyć jako konto przeznaczone do wykonywania operacji pomiędzy rachunkiem w PLN a także jako konto do rozliczeń zagranicznych.

 To co możemy Państwu zaoferować to:

  • nowoczesny i wygodny rachunek w walucie obcej,

  • bezpłatne wpłaty i wypłaty z rachunku w placówkach Banku,

  • bezpłatny skup i sprzedaż walut,

  • bezpieczeństwo Państwa oszczędności, dzięki gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

  • dostęp do atrakcyjnych produktów oszczędnościowych w walutach obcych,

  • możliwość podejmowania gotówki w placówkach banku na podstawie ustnej dyspozycji wypłaty,

  • możliwość otrzymywania wpływów w walucie bez konieczności odsprzedawania tej waluty Bankowi,

  • dostęp do rachunku poprzez sieć bankomatów w kraju i za granicą, za pomocą karty walutowej Mastercard.

 

Zapraszamy do naszych placówek !