Szanowny Kliencie,

W przypadku podejrzenia, że nieuprawnione osoby mogły wejść w posiadanie Twoich danych identyfikacyjnych, należy niezwłocznie zablokować dostęp do serwisu Internet Banking poprzez wysłanie SMS na numer telefonu 602 279 320 o treści:

  1. BI#identyfikator

Jeżeli wiadomość wysyłana jest z numeru telefonu powiązanego z usługą Internet Banking;

  1. BI#identyfikator#Pesel

W pozostałych przypadkach.

Identyfikator – Twój login do serwisu Internet Banking.

Ważne – od  momentu zablokowania dostępu do serwisu Internet Banking do momentu zniesienia blokady lub wydania nowych danych identyfikacyjnych, operacje kartami wydanymi do rachunku nie będą możliwe.