Jeżeli potrzebujesz dodatkowych środków finansowych i chcesz z nich korzystać w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, a posiadasz w LWBS Drezdenko rachunek osobisty, rozwiązaniem jest kredyt odnawialny
w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Kredyt udostępniany jest w formie linii odnawialnej. Oznacza to, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie
i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania. Kredyt udostępniany jest w ramach rachunku, który zwiększa saldo środków dostępnych na koncie. W pierwszej kolejności korzystasz ze środków zgromadzonych na rachunku, a w przypadku, gdy ilość środków pieniężnych okaże się dla Ciebie niewystarczająca, możesz skorzystać ze środków dostępnych w ramach kredytu.

Jego zalety to:

 • niskie i stałe oprocentowanie – 12,50% w stosunku rocznym
 • środki kredytowe możesz przeznaczyć na dowolny cel
 • wybór okresu kredytowania od 1 do 36 miesięcy
 • maksymalna kwota kredytu to aż 255.550,00 zł, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto, które są przekazywane na ROR
 • minimalna kwota kredytu to 500,00 zł
 • brak opłaty przygotowawczej
 • 1% prowizji za udzielenie kredytu/odnowienie na okres każdych kolejnych 12 miesięcy

Twoje korzyści:

 • łatwy i wygodny dostęp do dodatkowych środków dzięki wydanej karcie do rachunku i bankowości elektronicznej
 • kwota limitu dostosowana do Twoich potrzeb i dochodów
 • płacisz odsetki tylko od wykorzystanej kwoty kredytu
 • atrakcyjne warunki kredytowania
 • w zależności od Twoich potrzeb możesz skorzystać z oferty ubezpieczenia na życie i zdrowie Twoje oraz Twoich bliskich

Warunki otrzymania:

 • posiadanie rachunku osobistego w LWBS Drezdenko, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są stałe dochody – do tego okresu może być wliczony również okres posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w innym banku, wówczas Wnioskodawca winien dostarczyć historię ROR z innego banku za okres nie krótszy niż 3 miesiące
 • brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku
  o kredyt lub uregulowanie takiego salda w ciągu 30 dni
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • posiadanie zdolności kredytowej.

Przykład reprezentatywny dla Kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym:

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wyliczonego na dzień 08.03.2024 roku dla Klienta posiadającego ROR Standard oraz kartę płatniczą MasterCard Debit z funkcją zbliżeniową wynosi 18,61% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 3.000,00 zł, umowa zawarta na okres 12 miesięcy (przy założeniu, że przez cały okres kredytowania całkowicie będzie wykorzystany limit kredytowy), spłata kapitału jednorazowa na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne miesięcznie, kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania. Stopa oprocentowania kredytu stała
w wysokości 12,50% w stosunku rocznym. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 3.501,97 zł w tym: całkowita kwota kredytu 3.000,00 zł, całkowity koszt kredytu 501,97 zł na który składają się: odsetki od wykorzystanego kredytu 373,97 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 30,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku 72,00 zł, opłata za wydanie karty płatniczej 20,00 zł, opłata za wydanie PIN do karty 6,00 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wyliczonego na dzień 08.03.2024 roku dla Klienta posiadającego ROR Impuls lub ROR Senior oraz kartę płatniczą MasterCard Debit z funkcją zbliżeniową wynosi 15,53% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 3.000 zł, umowa zawarta na okres 12 miesięcy (przy założeniu, że przez cały okres kredytowania całkowicie będzie wykorzystany limit kredytowy), spłata kapitału jednorazowa na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne miesięcznie, kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania. Stopa oprocentowania kredytu stała
w wysokości 12,50% w stosunku rocznym. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 3.429,97 zł w tym: całkowita kwota kredytu 3.000,00 zł, całkowity koszt kredytu 429,97 zł na który składają się: odsetki od wykorzystanego kredytu: 373,97 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 30,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku: 0,00 zł, opłata za wydanie karty płatniczej: 20,00 zł, opłata za PIN do karty 6,00 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS Drezdenko jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w Placówkach Banku.