Kredyt konsumpcyjny Niskiego Stopnia Ryzyka

Kredyt Niskiego Stopnia Ryzyka to produkt skierowany dla potencjalnych i obecnych klientów naszego Banku. Stworzyliśmy go, aby dać możliwości spełnienia marzeń bez odczuwalnych obciążeń finansowych.

Jego zalety to:
 
* niskie oprocentowanie –  do wyboru stałe lub zmienne:
  • zmienne: WIBOR 12 M+5,75 p.p,
  • stałe: 9,99 %
* brak dodatkowych opłat – nie pobieramy opłaty przygotowawczej, ani prowizji od udzielonego kredytu,
* długi okres spłaty – kredyt udzielany jest nawet na 60 miesięcy,
* dowolność – otrzymaną gotówkę możesz przeznaczyć na dowolny cel,
* ubezpieczenie – możesz zabezpieczyć się od nieprzewidzianych zmian w życiu twoim i w twojej rodziny:
   utraty stałego źródła dochodów,
   niezdolności do pracy,
   poważnego zachorowanie
   śmierci,
* kwota kredytu – możesz uzyskać kredyt na kwotę równą nawet 100,000.00
* kredyt skierowany do klientów spełniających łącznie poniższe kryteria:
   – brak postępowań egzekucyjnych w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku kredytowego,
   – wykupienie udziału członkowskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o kredyt,
   – wyrażenie kompletu zgód marketingowych (w tym zgoda na nośnik trwały), wraz z numerem telefonu        i adresem mailowym, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o kredyt.
* RRSO dla kredytu w stałej stopie procentowej: 12,37 %
* RRSO dla kredytu w zmiennej stopie procentowej: 15,65 %
 

Dołącz do nas i skorzystaj z kredytu już dziś !!!

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) dla kredytu Niskiego Stopnia Ryzyka w stałej stopie procentowej wynosi 12,37% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 36 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 12.000,00 zł, oprocentowanie stałe obowiązujące w całym okresie kredytowania wynosi 9,99%, spłata w miesięcznych ratach malejących w maksymalnej wysokości 453,38 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 14.140,58 zł (w tym prowizja: 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł, odsetki: 1.855,58 zł, ubezpieczenie: 285,00 zł, usługi dodatkowe: 0,00 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 28.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) dla kredytu Niskiego Stopnia Ryzyka w zmiennej stopie procentowej wynosi 15,65% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 36 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 12.000,00 zł, oprocentowanie zmienne Wibor 12M + 5,75p.p. (na dzień 28.04.2023r. 12,85%), całkowity koszt kredytu wynosi 14.671,78 zł (w tym prowizja: 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł, odsetki: 2.386,78 zł, ubezpieczenie 285,00 zł, usługi dodatkowe: 0,00 zł), spłata w miesięcznych ratach malejących w maksymalnej wysokości 484,41 zł. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stopa oprocentowania dla kolejnych okresów oprocentowania zmiennego zostaje ustalona z zastosowaniem stawki Wibor 12M określanej na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS Drezdenko jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w placówkach banku.