Kredyt konsumpcyjny Niskiego Stopnia Ryzyka

Kredyt Niskiego Stopnia Ryzyka to produkt skierowany dla potencjalnych i obecnych klientów naszego Banku. Stworzyliśmy go, aby dać możliwości spełnienia marzeń bez odczuwalnych obciążeń finansowych.

Jego zalety to:
* niskie oprocentowanie – 9,99% stałe w stosunku rocznym,
* brak dodatkowych opłat – nie pobieramy opłaty przygotowawczej, ani prowizji od udzielonego kredytu,
* długi okres spłaty – kredyt udzielany jest nawet na 60 miesięcy,
* dowolność – otrzymaną gotówkę możesz przeznaczyć na dowolny cel,
* ubezpieczenie – możesz zabezpieczyć się od nieprzewidzianych zmian w życiu twoim i w twojej rodziny:
   utraty stałego źródła dochodów,
   niezdolności do pracy,
   poważnego zachorowanie,
   śmierci,
* kwota kredytu – możesz uzyskać kredyt na kwotę równą nawet 100,000.00
* kredyt skierowany do klientów spełniających łącznie poniższe kryteria:
   – pozytywny wynik weryfikacji w bazach wewnętrznych i zewnętrznych,
   – sytuacja finansowa nie budzi żadnych wątpliwości co do możliwości spłaty zaciągnięcia zobowiązania,
   – wykupienie udziału członkowskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o kredyt,
   – wyrażenie kompletu zgód marketingowych (w tym zgoda na nośnik trwały), wraz z numerem telefonu i adresem mailowym, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o kredyt.
 

Dołącz do nas i skorzystaj z kredytu już dziś !!!

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) dla kredytu Niskiego Stopnia Ryzyka wynosi 10,46% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 36 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 12.000,00 zł, oprocentowanie w stosunku rocznym 9,99% stałe obowiązujące w całym okresie kredytowania, spłata w miesięcznych ratach malejących w maksymalnej wysokości 469,81 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 13.876,93 zł (w tym prowizja: 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł, odsetki: 1.876,93 zł, ubezpieczenie: 0,00 zł, usługi dodatkowe: 0,00 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 20.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

 

Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS Drezdenko jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w Placówkach Banku.