Kredyt konsumpcyjny Niskiego Stopnia Ryzyka

Kredyt Niskiego Stopnia Ryzyka to produkt skierowany dla potencjalnych i obecnych klientów naszego Banku. Stworzyliśmy go, aby dać możliwości spełnienia marzeń bez odczuwalnych obciążeń finansowych.

Jego zalety to:
 
* niskie oprocentowanie –  do wyboru stałe lub zmienne:
  • zmienne: WIBOR 12 M+5,75 p.p,
  • stałe: 9,99 %
* brak dodatkowych opłat – nie pobieramy opłaty przygotowawczej, ani prowizji od udzielonego kredytu,
* długi okres spłaty – kredyt udzielany jest nawet na 60 miesięcy,
* dowolność – otrzymaną gotówkę możesz przeznaczyć na dowolny cel,
* ubezpieczenie – możesz zabezpieczyć się od nieprzewidzianych zmian w życiu twoim i w twojej rodziny:
   utraty stałego źródła dochodów,
   niezdolności do pracy,
   poważnego zachorowanie
   śmierci,
* kwota kredytu – możesz uzyskać kredyt na kwotę równą nawet 100,000.00
* kredyt skierowany do klientów spełniających łącznie poniższe kryteria:
   – brak postępowań egzekucyjnych w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku kredytowego,
   – wykupienie udziału członkowskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o kredyt,
   – wyrażenie kompletu zgód marketingowych (w tym zgoda na nośnik trwały), wraz z numerem telefonu        i adresem mailowym, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o kredyt.
* RRSO dla kredytu w stałej stopie procentowej: 12,28 %
* RRSO dla kredytu w zmiennej stopie procentowej: 11,61 %
 

Dołącz do nas i skorzystaj z kredytu już dziś !!!

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w stałej stopie procentowej wynosi  12,28%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10,000.00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11,863.23 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 9,99 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1,863.23 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł,  odsetki 1,625.23 zł ubezpieczenie 238,00 zł rocznie, usługi dodatkowe 0,00 zł), 36 miesięczne raty malejące w wysokości maksymalnej 445,01 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS Drezdenko jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w placówkach banku.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w zmiennej stopie procentowej wynosi  11,61%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10,000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11.767,23 zł, oprocentowanie zmienne Wibor 12 m +5,75 p.p. ( na dzień 22.06.2022 r. 9,40 %), całkowity koszt kredytu 1.767,23 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 1.529,23 zł, ubezpieczenie 238,00 zł rocznie, usługi dodatkowe 0,00 zł), 36 miesięcznych rat  malejących w wysokości maksymalnej 435,15 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  22.06.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od  wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS Drezdenko jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w placówkach banku.