JAK ROZPOZNAĆ AUTENTYCZNOŚĆ BANKNOTÓW?

Aby ocenić autentyczność banknotu, zastosuj proste zasady:

 • Sprawdź banknot pod światło

Każdy banknot ma znak wodny przedstawiający wizerunek władcy z przedniej strony banknotu oraz cyfrowe oznaczenie nominału odpowiadające wartości nominalnej banknotu. Pole znaku wodnego jest niezadrukowane.

 • Sprawdź banknot pod kątem

Na banknotach o nominale 50 zł, 100 zł, 200 zł i 500 zł ozdobny element z prawej strony portretu władcy – wraz ze zmianą kąta patrzenia – płynnie zmienia barwę.

 • Sprawdź banknot w dotyku

Wybrane elementy banknotu są wyczuwalne w dotyku.

Na przedniej stronie każdego banknotu to:

1. Portret władcy

2. Napis „Narodowy Bank Polski”

3. Cyfrowe oznaczenie nominału

4. Godło Rzeczypospolitej Polskiej

5. Oznaczenie dla osób niewidomych

6. Napis „WARSZAWA” wraz z datą emisji oraz podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP

Na odwrotnej stronie każdego banknotu

1. Główny element szaty graficznej

2. Napis „Narodowy Bank Polski”

3. Słowne oznaczenie nominału

4. Cyfrowe oznaczenie nominału

5. Klauzula prawna

6. Pas u dołu banknotu

 • Zawsze sprawdzaj kilka zabezpieczeń.
 • Zachowaj ostrożność, jeżeli banknot jest uszkodzony lub zniszczony.
 • W razie wątpliwości porównaj go z innym banknotem, co do którego masz pewność, że jest autentyczny, lub przyjdź do nas.

Złóż wniosek o 300+ w naszej bankowości internetowej

Od 1 lipca można składać wniosek o świadczenie z programu Dobry Start na okres 2020/2021. Czy wiesz, że złożysz go szybko i wygodnie, nie wychodząc z domu, za pomocą naszej bankowości internetowej? To proste:

 • zaloguj się do usług bankowości internetowej: https://online.lwbsdrezdenko.pl,
 • wypełnij wniosek zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Kiedy złożyć wniosek?

 • od 1.07.2020 r. złożysz wniosek tylko elektronicznie,
 • od 1.08.2020 r. złożysz wniosek papierowo i elektronicznie,
 • do 30.11.2020 r. musisz złożyć wniosek.

Dowiedz się więcej o programie:

https://www.sgb.pl/oferta/dla-ciebie/dobry-start/]

Przy okazji przypominamy, że rozpoczęta w zeszłym roku edycja programu Rodzina 500+ została zaplanowana na 2 lata. Oznacza to, że nie musisz ponownie składać wniosku o świadczenie, które zostało już przyznane. Wniosek – również przez bankowość internetową – składasz jedynie na nowe dziecko. Kolejny okres w programie Rodzina 500+ rozpocznie się 1 lutego 2021 r.

Dowiedz się więcej o programie:

https://www.sgb.pl/oferta/dla-ciebie/rodzina-500/]

Potwierdź swoją tożsamość online!

SGB ID Bezpieczna usługa służąca potwierdzaniu tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych.

Usługa identyfikacji elektronicznej SGB ID umożliwia bezpieczną weryfikację tożsamości drogą elektroniczną. W ramach SGB ID bank udostępnia następujące usługi:

 1. Moje ID;
 2. Profil Zaufany;
 3. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej.

Moje ID to bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Umożliwia realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelniania danych drogą elektroniczną. Dzięki moje ID nie trzeba udawać się np. do urzędu, ubezpieczyciela, dostawcy energii, placówki medycznej czy firmy telekomunikacyjnej, by sfinalizować umowę lub podpisać dokumenty.

Profil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet  dokumenty i wnioski do różnych urzędów ( np. wnieść podanie, odwołanie, skargę )

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Usługa SGB ID zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przekazywania danych. Jest realizowana we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową oraz Ministerstwem Cyfryzacji.
 2. Zgody wyrażane są na każdą osobną transakcję – nie ma zgód ogólnych;
 3. Przekazywanie informacji zawsze wymaga autoryzacji dokonywanej przez użytkownika po zalogowaniu się na stronę Banku. Wówczas można zobaczyć jakich danych wymaga usługodawca i zdecydować, czy finalnie chcemy je udostępnić;
 4. Po wyrażeniu zgody transmisja odbywa się za pomocą zaszyfrowanych komunikatów cyfrowych, za które odpowiada  Krajowa Izba Rozliczeniowa ( KIR );
 5. SGB ID opiera się na europejskich regulacjach dotyczących środków identyfikacji elektronicznej (EIDAS);
 6. Z usługi SGB ID można korzystać wtedy, gdy dostawca tożsamości w pełni zidentyfikuje użytkownika;
 7. Usługa SGB ID jest dostępna tylko dla zweryfikowanych podmiotów, tzn. że nie wszyscy dostawcy usług oraz dostawcy tożsamości posiadają umowę z KIR.

SGB ID to uniwersalne rozwiązanie, które pozwala Tobie na bezpieczne potwierdzanie tożsamości m.in. na tych platformach usług publicznych:

 1. obywatel.gov.pl
 2. epuap.gov.pl
 3. gabinet.gov.pl
 4. ceidg.gov.pl
 5. pacjent.gov.pl

Zapraszamy do skorzystania z SGB ID.

Regulamin usługi znajdziecie Państwo na stronie internetowej banku w zakładce: Aktualności LWBS / Regulaminy

Zmiana oprocentowania produktów bankowych

W związku z podjętą w dniu 29.05.2020 r. kolejną decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych NBP, Zarząd Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku zdecydował o zmianie oprocentowania następujących produktów bankowych:

 1. Z dniem 10.06.2020 r. obniżeniu ulega oprocentowania rachunków depozytowych dla nowo zakładanych lokat. W przypadku lokat już istniejących zmiana nastąpi od pierwszego dnia kolejnego okresu umownego. Poniżej znajdą Państwo informacje o wysokości oprocentowania rachunków depozytowych po zmianie:
  1. Lokaty odnawialne 1 miesięczne – 0,4 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym;
  2. Lokaty odnawialne 2 miesięczne – 0,5 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym;
  3. Lokaty odnawialne 3 miesięczne – 0,6 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym;
  4. Lokaty odnawialne 6 miesięczne – 0,7 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym;

W przypadku lokat i rachunków, w których oprocentowanie oparte jest na redyskoncie weksli NBP ( rachunek oszczędnościowy Skarbonka, lokaty odnawialne 12m, 24m. 36 m., rachunek oszczędnościowy), zmiana oprocentowania nastąpiła automatycznie w dniu wejścia w życie decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a więc w dniu 29.05.2020 r.

 1. Z dniem 10.08.2020 r. obniżeniu ulega oprocentowanie następujących rachunków oszczędnościowych:
  1. Wkłady książeczek a’vista – 0,09% oprocentowanie zmienne,  w stosunku rocznym.
  2. Konto mobilne dla najmłodszych – 0,6 % oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym.
  3. Wkłady książeczek mieszkaniowych – 0,1 % oprocentowanie zmienne,  w stosunku rocznym.