Wyciąg na e-mail

„Wyciąg na e-mail” jest uzupełneniem usług elektronicznych oferowanych przez LWBS. Na podany przez klienta adres poczty elektronicznej wysyłany jest e-mail z informacjami jak w tradycyjnym wyciągu. Zgodnie z dyspozycją klient może otrzymywać wyciągi: po każdym księgowaniu w wybrany dzień tygodnia w wybrany dzień miesiąca

Home Banking

Usługa Home Banking (bank w domu) jest adresowana głównie do średnich i dużych przedsiębiorców oraz jednostek budżetu terenowego.
Klient Home Bankingu za pośrednictwem wydzielonego łącza telekomunkacyjnego i aplikacji zainstalowanej na jego komputerze przeprowadza transmisję do i z banku.
Usługa umożliwia klientowi kontrolę stanu rachunku, oglądanie i wydruk operacji dnia, historii oraz realizowanie poleceń przelewu, zakładanie lokat terminowych sprawdzanie kursów walut.
Dostępna jest wersja jednostaniskowa i sieciowa.