MasterCard Business Gold

Karta MasterCard Business Gold jest kartą z odroczonym terminem płatności przeznaczoną dla firm. Pozwala jej posiadaczowi na dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w ramach przyznanego przez Bank limitu wydatków, niezależnego od środków dostępnych na rachunku. Jest to idealne narzędzie dla osób, które często wyjeżdżają w delegacje służbowe i dokonują płatności za towary i usługi. Karta pozwala uniknąć niedogodności związanych z rozliczaniem zaliczek na wyjazdy służbowe.