hipoteka

Kredyt mieszkaniowy

 

 Bank udziela kredytów konsumpcyjnych na cele mieszkaniowe z terminem spłaty do 25 lat. Udział kredytu w inwestycji wynosi od 70 % do 90 %. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę zdolności kredytowej do spłaty wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, posiadania przez wnioskodawcę stałych dochodów z tytułu; umowy o pracę, emerytury renty, świadczenia przedemerytalnego, prowadzonej działalności gospodarczej, działalności rolniczej lub z innych udokumentowanych źródeł.