Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mieszkania i domu jednorodzinnego – Concordia Plus – Ubezpieczenie to obejmuje ubezpieczenie mieszkania, domu jednorodzinnego, domu letniskowego oraz domu jednorodzinnego w budowie, od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia ruchomego i stałych elementów od ognia i innych zdarzeń losowych ( w sumie 22 ryzyk, w tym ryzyko przepięcia) oraz od kradzieży, ochronę prawną a

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie to obejmuje następujące warianty: Pomoc w domu – zorganizowanie i pokrycie kosztów interwencji specjalisty ( hydraulik, elektryk, dekarz, ślusarz, specjalista RTV/AGD, technik PC), dozorze mienia, transporcie i pokryciu kosztów przechowywania ocalałego mienia, transporcie Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej lub do hotelu, udzieleniu informacji o usługodawcach Operatora, udzieleniu dostępu do infolinii remontowo- budowlanej. Pomoc medyczna na