Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mieszkania i domu jednorodzinnego – Concordia Plus – Ubezpieczenie to obejmuje ubezpieczenie mieszkania, domu jednorodzinnego, domu letniskowego oraz domu jednorodzinnego w budowie, od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia ruchomego i stałych elementów od ognia i innych zdarzeń losowych ( w sumie 22 ryzyk, w tym ryzyko przepięcia) oraz od kradzieży, ochronę prawną a