UBEZPIECZENIA RÓŻNE

Ubezpieczenie GRKB Klienci LWBS Drezdenko chcący zaciągnąć w naszym banku kredyt mają możliwość ubezpieczyć spłatę tego kredytu w sytuacji swojej śmierci naturalnej lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, utraty pracy, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania. Produkt ten sprzedawany jest w 5 wariantach różniących się między sobą zakresem odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokością składki jaka