Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku Rachunek oszczędnościowy 03 wrzesień 2018 r.