NAGRODY

Dynamiczny rozwój naszego Banku w ostatnich latach i uzyskane wyniki finansowe spowodowały, że Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy został zauważony przez instytucje związane z bankowością spółdzielczą, czego efektem było otrzymanie szeregu nagród. W 2007 r. w konkursie na najbardziej efektywnie działający Bank Spółdzielczy w Polsce, spośród 100 najlepszych banków spółdzielczych osiągnął 4 pozycję, uzyskując w najważniejszych wskaźnikach efektywności bankowej ROA i ROE drugie i pierwsze miejsce. W tym samym roku Bank otrzymał certyfikat Najlepszy w Polsce za pakiet usług bankowości elektronicznej oraz zajął 4 miejsce w konkursie Towarzystwa Ubezpieczeń Concordia Capital za sprzedaż ubezpieczeń na życie.

W roku 2008 został wyróżniony tytułem Geparda Biznesu w drugiej edycji konkursu Gepardy Biznesu 2007 w kategorii: Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy województwa Lubuskiego oraz zajął czołowe miejsce w Krajowym Rankingu Wyróżniające się Banki Spółdzielcze. W tym że roku, a więc po 60 latach od rozpoczęcia działalności, BS odnotował rekordowe wyniki finansowe. Zysk Banku przekroczył znacznie kwotę czterech milionów złotych, a wskaźniki efektywności – ROA – zwrot z aktywów oraz ROE – zwrot z kapitałów były jednymi z najlepszych w grupie banków spółdzielczych.

{slider=Gepard Biznesu}

{/slider}

Rok 2009 stanowił również pasmo sukcesów. W dziesiątej edycji rankingu Krajowego Związku Banków Polskich pod nazwą Najlepszy Bank Spółdzielczy wPolsce w 2009r., zajął pierwsze miejsce w grupie bilansowej od 100 do 200 mln zł.

{slider=Najlepszy Bank Spółdzielczy wPolsce w 2009r}

nbs2009

{/slider}

W tym samym roku zajął pierwsze miejsce w województwie Lubuskim jako najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy w latach 2005-2009.W grudniu 2009 roku Klub Gepardów Biznesu, po analizie wyników grupy banków województwa Lubuskiego, po raz wtóry uznał Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy za najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy i ofiarował mu statuetkę Złotego Geparda Biznesu. Nagrodę tę Bank otrzymał także w dwóch kolejnych latach.

Rok 2010 oznaczał zdobycie drugiego miejsca w jedenastej edycji rankingu organizowanym przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych na Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce, w grupie bilansowej od 100 do 200 mln zł,

{slider=Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce}

nbs2010najefektywniejsze banki

{/slider}

oraz zdobycie tytułu Najbardziej Efektywnego Banku Spółdzielczego w Polsce w konkursie organizowanym przez Gazetę Bankową. Oceną banków zajmowała się renomowana amerykańska firma audytowa Princewvoterhaus Coopers5.

W 2011 r. nasz Bank uhonorowany został tytułem ,,Kryształowy HIT 2011 w kategorii Handel i Usługi”za szeroką paletę nowoczesnych produktów bankowych oraz bezpośredni kontakt z klientami indywidualnymi, środowiskami przedsiębiorców i samorządów, w Konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT 2011 Ziemi Lubuskiej.

{slider=,,Kryształowy HIT 2011 w kategorii Handel i Usługi”}

{gallery}hit2011{/gallery}hit

{/slider}

W 2012 roku LWBS w Drezdenku został laureatem konkursu Bank Spółdzielczy roku 2012. Konkurs skierowany był do Banków Spółdzielczych, prężnie działających na terenie naszego kraju. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu wybrano instytucje, które charakteryzuje m.in. szeroki wachlarz przejrzystych produktów i usług finansowych, uczciwość względem Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wysoce wykwalifikowany personel. Placówki nastawione na rozwój, dla których priorytetem jest nieustanne poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla Klienta, wspierających progres lokalnej przedsiębiorczości, jak również działających ogólnokrajowo.

{slider=Bank Spółdzielczy roku 2012}

Bank Spoldzielczy Roku 2012

{/slider}

W lutym 2014 r. na honorowej Gali w Zielonej Górze na ręce Pana Prezesa Zarządu Andrzeja Kiszakiewicz został wręczony dla LWBS Drezdenko tytuł : Rubinowy HIT 2013, tym razem za nowatorskie działania na rzecz spółdzielczości, poprzez wprowadzanie atrakcyjnych produktów bankowych oraz wspieranie inicjatyw społecznych. Tytuł Rubinowy HIT LWBS otrzymał również w roku 2015, 2016 oraz 2017 – tym razem z dwiema gwiazdkami, za budowanie wizerunku Banku oraz działalność opartą o etykę w biznesie.

W 2015 roku LWBS został również zaliczony do najlepszych banków w konkursie „Najlepszy Bank” organizowanym przez Gazetę Bankową, w kategorii banków spółdzielczych z kapitałem powyżej 20 mln zł, a także zajął 2 miejsce i otrzymał tytuł Geparda Biznesu 2015 w konkursie organizowanym przez Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma”. W konkursie tym liczyły się banki w których wartość rynkowa w latach 2014-2015 wzrosła o więcej niż 10 %.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza rok 2016, który obfitował w nagrody i wyróżnienia. Wśród nich możemy wyróżnić nominację do godła liderów najlepszych firm w Polsce pt. Polish Exclusive 2016 roku nadaną przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, zaliczenie LWBS do grona najlepszych banków zarówno przez Gazetę Bankową, jak i Biznes Magazyn, oraz wspomniany wcześniej tytuł HIT RUBINOWY z dwiema gwiazdkami nadany przez Kapitułę Instytutu Certyfikacji i Jakości w konkursie gospodarczo-samorządowym HIT Regionów 2016.

{gallery}hit2{/gallery}

Dynamiczny rozwój banku w ostatnich dziesięciu latach i jego doskonałe wyniki finansowe są wynikiem przede wszystkim dobrego zarządzania oraz polityki osób zarządzających, bez sztywnych reguł i szablonów postępowania narzuconych pracownikom w kontaktach z klientami. Takie postępowanie spowodowało, że każdy klient niezależnie od zawartości portfela mógł liczyć na indywidualne podejście pracownika banku i przychylność w trudnych finansowo momentach życia. Priorytetem nie jest tu poziom dochodów Klienta, lecz historia współpracy z bankiem a więc poziom wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań. Elastyczne podejście osób zarządzających stanowiło sedno sukcesu BS-u, w którym taryfa prowizji nie jest biblią, od której nie ma żadnych ustępstw, a decyzje Zarządu dotyczące obniżenia kosztów obsługi są uzależnione od charakteru podmiotu, a nie wysokości obrotów. Nie są to jednak główne przesłanki decydujące o tym, że klienci wybierają właśnie ten bank. Liczy się także atmosfera miejsca, przychylność obsługi oraz sympatia, jaką czują do osoby obsługującej i te elementy są silnymi stronami LWBS, które także dają mu przewagę konkurencyjną.

Leave Comment