Rejestr partnerów

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku niniejszym zawiadamia, działając zgodnie z art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności.

 

Lp. Pełna nazwa podmiotu Adres siedziby podmiotu REGON KRS
1. Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o . ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża, 

tel. 86 216 98 00, faks 86 215 10 15

  0000080302
2. JZ SOFT ZAKŁAD USŁUG KOMPUTEROWYCH JAROSŁAW ZIELIŃSKI ul. Rozmarynowa 43
71-231 Szczecin, zachodniopomorskie
810412098  
3. Usługi Bankowe, Agencja ubezpieczeniowa Podolak Kazimiera u. Franciszka Walczaka 13b, Gorzów Wielkopolski    
4. Usługi bankowe, agencja ubezpieczeniowa nr.4 Magdalena Urbaniak ul. Plac Wileński 7, Drezdenko    
5. usługi Bankowe MK-kredyt Mirosław Kuczyński Ul. Mostowa 2, Gorzów Wielkopolski    
6. SGB-Bank Ul. Szarych Szeregów 23a Poznań    
7. Usługi Bankowe, Agencja nr.2 Jarosław Bracik Ul. Franciszka Walczaka 13b, Gorzów Wielkopolski