Karta przedpłacona Mastercard dla klientów instytucjonalnych

Pozwala na regulowanie wydatków służbowych bez konieczności wypłaty zaliczek, np. płatności za paliwo, hotele, bilety lotnicze, czy artykuły biurowe. Może być również przekazana jako instrument do wypłaty nagród, czy premii.

Cechy karty:

 1. Kartą można dokonywać operacji:
  1. bezgotówkowych:
   1. płatności w punktach usługowo-handlowych,
   2. płatności w Internecie, bezpiecznie dzięki usłudze 3D Secure,
   3. przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO),
  2. gotówkowych:
   1. wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów oraz w bankomatach obcych banków,
   2. wypłaty gotówki w kasach Banków Grupy SGB oraz w kasach obcych banków,
 2. karty wydane od 01.01.2021 r. będą posiadały funkcjonalność płatności zbliżeniowych,
 3. karta przedpłacona Mastercard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na rachunek karty,
 4. operacje kartą mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny rachunek karty),
 5. rachunek, do którego wydano kartę obciążany jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu transakcji do Banku,
 6. karta jest nabywana przez Posiadacza rachunku, a następnie przekazywana nieodpłatnie Posiadaczowi karty/Użytkownikowi karty,
 7. karta daje możliwość rozdzielenia wydatków służbowych od prywatnych.

Zmiana limitu – Express Elixir

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa środków, od 01 lutego 2021 roku obniżamy maksymalny limit pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego (Express Elixir) w bankowości internetowej i mobilnej, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, do kwoty 10,000.00 zł. Jeżeli uznają Państwo ten limit za niewystarczający, mogą Państwo wykonać przelew na wyższą kwotę w placówce banku, gdzie limit wynosi aż 50,000.00 zł.

Z poważaniem

Zarząd LWBS w Drezdenku

Informacja dla Beneficjentów Programu Tarcza Finansowa PFR

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta, była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub
 • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub
 • Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64), lub też jako załączniki do niniejszego artykułu.

Dokumenty należy przedstawić w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020r.

Można to zrobić w dowolnie wybranej przez Państwa formie :

1/ wysłać pocztą mailowa na dres : kredyty@lwbsdrezdenko.pl,

2/ wysłać Pocztą Polską na adres sekretariatu Banku:

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku ul. Chrobrego 7, 66-530 Drezdenko,

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Kredyt Cztery Pory Roku-Zima

Okres przedświąteczny jest okresem intensywnych przygotowań i dużych wydatków.

Jeżeli lista do Świętego Mikołaja okazała się za długa by rodzinny budżet to wytrzymał, zapraszamy po kredyt sezonowy „Cztery pory roku-Zima” stworzony specjalnie na takie właśnie potrzeby 🙂 – w sprzedaży już od 01.12.2020 r.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje związane z kredytem:

 • cena – możesz skorzystać z kredytu z oprocentowaniem już od 5,47 % (WIBOR 12 M + 3,63 %),
 • bezpieczeństwo – oferta zawiera możliwość skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczeniowego, dającego ochronę przed takimi ryzykami jak utrata pracy, poważne zachorowanie, czy też niezdolność do pracy oraz zgon Kredytobiorcy,
 • wolność wyboru- możesz wykorzystać uzyskane środki na dowolny cel,
 • dogodność – okres kredytowania to nawet 60 miesięcy, a kwota kredytu to nawet 50,000.00 zł,
 • minimum wymagań – przy kredycie do 5,000.00 zł nie wymagamy zgody współmałżonka,
 • brak opłaty przygotowawczej  – promocja dla klientów posiadających ROR lub Rachunek Bieżący w naszym Banku ( w innym przypadku opłata przygotowawcza wynosi 1% ),
 • brak prowizji od udzielonego kredytu.

Nie zwlekaj – to oferta limitowana specjalnie dla Ciebie !!

Śpiesz się – kredyt obowiązuje tylko do 28.02.2021 r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  8,19 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5439,31 zł, oprocentowanie zmienne  Wibor 12 m (obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek) plus stała marża Banku w wysokości 4,63 p.p. (na dzień 30.11.2020 r. oprocentowanie kredytu wynosi 6,47 %), całkowity koszt kredytu 439,31 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł,  odsetki 363,31 zł, ubezpieczenie 76,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), 24 miesięczne raty malejące w wysokości maksymalnej 261,59  zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  30.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.