Zmiana oprocentowania produktów depozytowych

Z dniem 10.01.2021 r. obniżeniu ulega oprocentowania rachunków depozytowych dla nowo zakładanych lokat. W przypadku lokat już istniejących zmiana nastąpi od pierwszego dnia kolejnego okresu umownego. Poniżej znajdą Państwo informacje o wysokości oprocentowania rachunków depozytowych po zmianie:

  1. Lokaty 1 miesięczne – 0,2 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym,
  2. Lokaty 2 miesięczne – 0,2 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym,
  3. Lokaty 3 miesięczne – 0,3 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym,
  4. Lokaty 6 miesięczne – 0,35 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym.

Oprocentowanie pozostałych terminów zadeklarowania lokat terminowych nie ulega zmianie.

Informacja dla beneficjentów programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”

Informujemy, że PFR wydłużył do dnia 31 stycznia 2021 r. termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski, w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program).

Pełną informację w tym zakresie znajdziecie na stronie Tarczy 1.0:
https://pfrsa.pl/tarcza-finan…/tarcza-finansowa-pfr-10.html…

Skrócone godziny pracy placówek Banku w dniach 24.12.2020 r. oraz 31.12.2020 r.

Zarząd Lubusko–Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku informuje:

  • w dniach 24.12.2020r. i 31.12.2020r. – Bank prowadzi działalność operacyjną w godz. 8 00 do1200,
  • przelewy w PLN w  dniach 24.12.2020r. i 31.12.2020r. – przyjmowane będą do godz. 1130 ,
  • przelewy dewizowe w dniu 24.12.2020r. – przyjmowane  będą do godz. 945
  • przelewy dewizowe w dniu 31.12.2020r. – przyjmowane  będą do godz. 1030
  • Zlecenia indywidualnego ustalania kursów walut obcych w dniu 24.12.2018r.  i  31.12.2018r. do godz. 11:30.

                ZARZĄD BANKU