Z dniem 20.05.2021 r. obniżeniu ulega oprocentowania rachunków depozytowych dla nowo zakładanych lokat. W przypadku lokat już istniejących zmiana nastąpi od pierwszego dnia kolejnego okresu umownego. Poniżej znajdą Państwo informacje o wysokości oprocentowania rachunków depozytowych po zmianie:

  1. Lokaty 1 miesięczne – 0,10 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym,
  2. Lokaty 2 miesięczne – 0,10 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym,
  3. Lokaty 3 miesięczne – 0,10 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym,
  4. Lokaty 6 miesięczne – 0,10 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym.

Oprocentowanie pozostałych terminów zadeklarowania lokat terminowych nie ulega zmianie.