Opis systemu kontroli wewnętrznej w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku.

  System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest dostosowany do charakteru i profilu ryzyka i skali działalności Banku. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich jednostkach/komórkach/stanowiskach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli i komórkę do spraw zgodności. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem

Godziny Pracy Banku

Zarząd Lubusko–Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku informuje, że w  dniu : 22.12.2017r. – Bank prowadzi działalność operacyjną normalnie jak w każdy powszedni dzień roboczy, 29.12.2017r. – Bank będzie czynny w godzinach 8:00 – 12:00 Przelewy dewizowe złożone w dniu 29.12.2017r. do godz. 11:30 zrealizowane zostaną w tym samym dniu, Przelewy złotówkowe złożone w dniu

,,Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 t.j.)  zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych