sgb1

Ubezpieczenie Życie Komfort

Ubezpieczenie Życie Komfort – jest ubezpieczeniem indywidualnym służącym zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z umów zadłużeniowych np. kredytu, pożyczki, limitów zadłużeniowych w rachunku, lub zabezpieczeniu Ubezpieczonego i osób Uposażonych na wypadek śmierci lub innych zdarzeń.