Od 20 lutego 2021 r. zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych oraz Regulamin kart przedpłaconych.

Oto najważniejsze zmiany:

 • Uproszczenie języka: Informacje w zmienionym regulaminie przedstawiamy w sposób uproszczony i przejrzysty. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą one bardziej zrozumiałe.
 • Usługa 3D Secure – nowe zasady potwierdzania płatności kartą w internecie: Rezygnujemy z konieczności rejestrowania kart w usłudze 3D Secure i potwierdzania transakcji kartą w internecie hasłem statycznym lub wyłącznie hasłem 3D Secure. Zamiast tego, w celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, wprowadzimy dwuetapową metodę autoryzacji transakcji. Kartą w internecie zapłacisz udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne, które wcześniej ustalisz w Banku, i dodatkowo – podając hasło 3D Secure (jednorazowy kod SMS), które otrzymasz na numer telefonu komórkowego wskazany w Banku do kontaktu. Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne niezbędne do autoryzacji transakcji kartą w internecie, możesz już ustalić w placówce Banku.
 • Aplikacja Portfel SGB: Aby płacić kartą z użyciem smartfona, stokenizujesz ją w Portfelu SGB jeszcze tylko do 7 stycznia 2021 r.. Stokenizowaną kartą zapłacisz do 31 marca 2021 r. Nie dotyczy to obsługi kart wydanych do ROR w walutach wymienialnych. Jeżeli jeszcze nie uruchomiłeś aplikacji Portfel SGB, będziesz mógł to zrobić tylko do 31 marca 2021 r. Pamiętaj, by aplikację Portfel SGB pobierać wyłącznie z autoryzowanych sklepów – App Store lub Sklepu Google Play.
 • Pozostałe zmiany w regulaminie to m.in.:
  • wprowadzenie nowych przesłanek zmiany taryfy opłat i prowizji oraz regulaminu,
  • nowe zasady funkcjonowania instrumentów płatniczych, w tym usługi BLIK,
  • zmiany zasad zastrzegania kart,
  • dostosowanie zapisów Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Pełną treść zmienionych regulaminów znajdziesz na stronie www.lwbsdrezdenko.pl /Aktualności LWBS /Regulaminy.

Jeśli akceptujesz te zmiany:

 • nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

 • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, rozwiąże się ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;
 • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.