Zmiana stóp procentowych NBP

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy informuje, że Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła z dniem 29.05.2020 r. stopy procentowe NBP.

W związku z powyższym oprocentowanie lokat odnawialnych 12 miesięcznych, 24 miesięcznych oraz 36 miesięcznych, rachunku oszczędnościowego, a także rachunku oszczędnościowego Skarbonka, których budowa oparta jest na redyskoncie weksli NBP, automatycznie uległo obniżeniu.

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie internetowej Banku, w artykułach dotyczących poszczególnych produktów depozytowych oraz w placówkach LWBS Drezdenko.