Zgodnie z art. 318 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 poz. 996) nakładającym obowiązki informacyjne na instytucje finansowe, w tym Banki, poniżej zamieściliśmy Arkusz informacyjny dla deponenta, w którym znajdziecie Państwa najważniejsze informacje na temat systemu ochrony depozytów w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączonym materiałem: