KREDYT INWESTYCYJNY EURO-ROLNIK

Jeżeli jesteś rolnikiem, potrzebującym wsparcia finansowego na inwestycje związane z prowadzonym przez Ciebie gospodarstwem rolnym, kredyt inwestycyjny „Euro-rolnik” jest stworzony właśnie dla Ciebie. 

Warunki kredytu:

  1. Okres spłaty kredytu- do 8 lat.
  2. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 3 M + 2 p.p.,
  3. Prowizje i opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

Dokumenty do wniosku kredytowego:

  1. osoby posiadające rachunek w LWBS Drezdenko – oświadczenie o niezaleganiu w KRUS oraz US
  2. w innym przypadku zaświadczenie o niezaleganiu w obu tych instytucjach,
  3. wnioskodawcy realizujący inwestycje dofinansowane ze środków unijnych – wniosek oraz podpisaną umowę o dofinansowanie.

 Skorzystaj z naszej pomocy. Zapraszamy!