Kredyt obrotowy skierowany jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – w tym również rolników. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych sezonowych potrzeb kredytowych wynikających ze specyfiki produkcji lub świadczonych usług oraz podatku vat. Maksymalny okres kredytowania – 5 lat. Zalety kredytu to: 1. Oferujemy możliwość dogodnej formy zabezpieczenia spłaty kredytu, 2. Możliwość sfinansowania bieżących potrzeb firmy, 3. Wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach, 4. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, 5. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. O szczegóły zapytaj w placówce Banku.