Kredyty rolnicze z dopłatami ARiMR

 Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ARiMR mogą być udzielone na działalność w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, działalności produkcyjnej, agroturystyki, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych. Kredyty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od stopy redyskontowej NBP. Oferta kredytów preferencyjnych uzależniona jest od limitu dopłat i akcji kredytowej przyznanej Bankowi. Bank oferuje zarówno preferencyjne kredyty obrotowe jak i preferencyjne kredyty inwestycyjne.

 

O szczegóły oferty zapytaj w Placówkach Banku.