W związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej prosimy o podwyższoną czujność oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Przede wszystkim prosimy o zwracanie uwagi na niestandardowy wygląd lub działanie systemu objawiające się:

-niezgodną z Państwa wolą zamianą danych w przelewach,

-pojawianiem się nieuzasadnionych komunikaty SMS, w tym z prośbą o podanie kodu jednorazowego,

-zapytaniem o numer telefonu,

-pojawianiem się dodatkowych pól, w których należy wpisać hasła jednorazowe lub hasła z wiadomości SMS,

-zmienionym adresem systemu lub niewłaściwym certyfikatem SSL (brak symbolu kłódki lub koloru zielonego w pasku adresu).

– prośba o podanie hasła celem odzyskania dostępu do konta.

 

 Wystąpienie dowolnej z powyższych okoliczności powinno skutkować natychmiastowym przerwaniem działania i poinformowaniem Banku.

 

Bank nigdy nie prosi o podanie hasła jednorazowego w innym celu niż zaakceptowanie transakcji widniejącej na ekranie klienta. Jednocześnie prosimy o dokładne zwrócenie uwagi na szczegóły transakcji jakie pojawiają się w oknie podsumowania przed podaniem hasła jednorazowego.

Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymają Państwo komunikat o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej