Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 15.10.2018 r. Bank podpisał aneks do generalnej umowy współpracy z Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowych. Powyższy aneks ma na celu uatrakcyjnienie oferty dla klientów LWBS. Najważniejsze zmiany w nim zawarte to:

  1. zwiększenie wielkości poręczenia do 80 % wartości udzielonego kredytu;
  2. wydłużenie okresu poręczenia dla kredytów inwestycyjnych do dziesięciu lat.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty.

Na wszelkie pytania odpowiedzą Państwu pracownicy kredytowi naszego Banku.