W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronowirusa, Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku umożliwia swoim klientom zawieszenie spłat rat kapitałowych maksymalnie do dnia 30 września 2020 roku.

Klienci, którzy  chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni skontaktować się:

  1. telefonicznie z Bankiem pod numerem telefonu: 957629323,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pracownika kredytowego właściwej placówki Banku;
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kredyty@lwbsdrezdenko.pl;

Po otrzymaniu wniosku Bank skontaktuje się z Klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, nie ponosi też żadnych dodatkowych opłat.