Zmiana oprocentowania ROR i rachunków bieżących

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku informuje, że w związku z obniżką stóp procentowych NBP, od dnia 01.06.2020 r. oprocentowanie wszystkich rachunków bieżących oraz ROR w złotych  znajdujących się w ofercie Banku wynosić będzie 0 %. Zmiana ta nie dotyczy produktów, w których warunki prowadzenia podlegały negocjacjom.