Zmiany w zakresie funkcjonowania usługi 3D Secure.

Z dniem 31 października 2020 r., podczas płatności internetowych z wykorzystaniem usługi 3D-Secure, obowiązkowe będzie tzw. silne uwierzytelnienie, czyli potwierdzanie transakcji poprzez podanie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne ustalone wcześniej w Banku oraz podanie kodu przesłanego za pomocą sms. Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne 3D Secure można również ustalić za pośrednictwem Infolinii SGB pod numerem 800 888 888 lub też w placówkach Banku.

Zapraszamy

Zarząd Banku

UWAGA – NOWE ZASADY OBSŁUGI

Ze względów ostrożnościowych, zgodnie z otrzymanymi zaleceniami by ograniczyć do minimum rozprzestrzenianie pandemii coronavirusa, Zarząd Lubusko–Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego
informuje, że:

  •   Na Sali operacyjnej Banku może przebywać max 2 klientów, tj. 1 osoba przy stanowisku obsługi i 1 osoba przy kasie.
  •  Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek – zakryj nos i usta.  Dziękujemy

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z usług bankowości internetowej, płatności mobilnych (BLIK, karty płatnicze, telefony) oraz bankomatów.

Dziękujemy za wyrozumiałość  

ZARZĄD BANKU