Z dniem 31 października 2020 r., podczas płatności internetowych z wykorzystaniem usługi 3D-Secure, obowiązkowe będzie tzw. silne uwierzytelnienie, czyli potwierdzanie transakcji poprzez podanie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne ustalone wcześniej w Banku oraz podanie kodu przesłanego za pomocą sms. Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne 3D Secure można również ustalić za pośrednictwem Infolinii SGB pod numerem 800 888 888 lub też w placówkach Banku.

Zapraszamy

Zarząd Banku