Kredyt Świąteczny

Ostatni miesiąc roku… niech będzie magiczny i pełen miłych rzeczy!

Na liście grudniowych przyjemności z całą pewnością nie może zabraknąć MIKOŁAJEK.

Życzymy Wam dużo radości z odkrywania mniejszych i większych mikołajkowych niespodzianek.

A jeśli kompletujecie już prezenty dla bliskich, przypominamy, że możecie skorzystać z naszego wsparcia na świąteczne wydatki… i nie tylko 🙂

RRSO: 9,17 %

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje związane z kredytem:

 • cena – możesz skorzystać z kredytu z oprocentowaniem już od 8 % (WIBOR 12 M + 7,75 p.p.),
 • bezpieczeństwo – oferta zawiera możliwość skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczeniowego, dającego ochronę przed takimi ryzykami jak utrata pracy, poważne zachorowanie, czy też niezdolność do pracy oraz zgon Kredytobiorcy,
 • wolność wyboru- możesz wykorzystać uzyskane środki na dowolny cel,
 • dogodność – okres kredytowania to nawet 60 miesięcy, a kwota kredytu to nawet 50,000.00 zł,
 • minimum wymagań – przy kredycie do 5,000.00 zł nie wymagamy zgody współmałżonka,
 • brak opłaty przygotowawczej  – promocja dla klientów, którzy założą lub już posiadając ROR w naszym Banku zasilany regularnymi wpływami z renty, emerytury lub wynagrodzenia ( w innym przypadku opłata przygotowawcza wynosi 1% ) – zapytaj o szczegóły oferty pracownika banku,
 • brak prowizji od udzielonego kredytu.

Nie zwlekaj – to oferta limitowana specjalnie dla Ciebie !!

Śpiesz się – kredyt obowiązuje tylko do 31.12.2021 r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  9,17 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 22.811,43 zł, oprocentowanie zmienne  Wibor 12 m (obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek) plus stała marża Banku w wysokości 8 p.p. (na dzień 01.12.2021 r. oprocentowanie kredytu wynosi 8,25 %), całkowity koszt kredytu 2 811,43 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł,  odsetki 2.336,43 zł, ubezpieczenie 475,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), 36 miesięczne raty malejące w wysokości maksymalnej  743,06 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  01.12.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w placówkach banku.

Kredyt-Eko

Zastanawiałeś się już nad eko-inwestycjami? Masz w planie np. zakup instalacji fotowoltaicznych, czy chociażby wymianę stolarki okiennej? Jeśli tak, a zwlekasz bo brakuje Ci gotówki – zapraszamy. Stworzyliśmy specjalnie na ten cel „Kredyt-Eko”, który pomoże Ci, przy niskich kosztach kredytowania, przyśpieszyć realizację zaplanowanej inwestycji. Poniżej znajdziesz szczegóły oferty:

 1. Kredyt może pomóc w realizacji następujących inwestycji:
  1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
  2. Zakup i montaż nowej instalacji grzewczej, w tym wymianę kotłów grzewczych,
  3. Docieplenie budynku mieszkalnego,
  4. Wymiana stolarki okiennej,
  5. Zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków.
 2. Okres kredytowania nie może przekroczyć 96 miesięcy ( 8 lat );
 3. Minimum 60 % inwestycji musi zostać rozliczone rachunkami potwierdzającymi realizację kredytowanej inwestycji;
 4. Warunki cenowe są następujące:
  1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 12 M + 6 p.p. marży (na dzień 01.03.2021 r. oprocentowanie wynosi 6,25 %)
  2. Opłata przygotowawcza dla klientów LWBS, którzy posiadają lub założą rachunek osobisty lub firmowy – 0,5 %, dla pozostałych klientów 1 %
 5. Maksymalna kwota kredytu wynosi 50,000.00 zł;
 6. Ubezpieczenie inwestycji w placówce banku ( przykładowy koszt ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o wartości 30,000.00 zł z mocą powyżej 10 kW – 90,00 zł ).
 7. Kredyt w sprzedaży do 31.12.2021 r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  7,34 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 30,000.00 zł, całkowita kwota do zapłaty 35,524.26 zł, oprocentowanie zmienne  Wibor 12 m (obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek) plus stała marża Banku w wysokości 6 p.p. (na dzień 01.03.2021 r. oprocentowanie kredytu wynosi 6,25 %), całkowity koszt kredytu 5,524.26 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, opłata przygotowawcza 150,00 zł,  odsetki 4,924.26 zł ubezpieczenie 90,00 zł rocznie, usługi dodatkowe 0,00 zł), 60 miesięczne raty malejące w wysokości maksymalnej 668,75 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  01.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Kredyt odnawialny w ROR

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych środków finansowych i chcesz z nich korzystać w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, a posiadasz w LWBS Drezdenko rachunek osobisty, rozwiązaniem jest kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,

 

Kredyt odnawialny w ROR może być udzielony posiadaczowi rachunku, który spełnia następujące warunki:

 

 1. posiada ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta;  do wymaganego okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku – wówczas posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku ROR z innego banku, sporządzoną za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniającą minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia,
 2. brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR klienta w Banku w okresie 3  miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni;
 3. klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. klient posiada zdolność kredytową.

Kredyt odnawialny w ROR oznacza, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania. Maksymalny okres kredytowania to 60 miesięcy (wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania). Kredyt udostępniany jest kredytobiorcy po zawarciu umowy kredytowej w formie kredytowej linii odnawialnej. Bank udostępnia kredyt bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy, na podstawie zawartej umowy kredytowej; określony w umowie termin uruchomienia kredytu nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia jej zawarcia. Prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo w dniu udostepnienia kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej wyłącznie z wnioskowanej kwoty kredytu. Prowizja za odnowienie pobierana jest za każdorazowe odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12-miesięczne okresy, liczone od dnia zawarcia umowy kredytowej, wyłącznie w ciężar ROR.

Twoje korzyści:

 1. łatwy i wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy,
 2. kwota limitu dostosowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 3. płacisz odsetki tylko od wykorzystanej kwoty kredytu,
 4. atrakcyjne warunki kredytowania.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  8,80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 7.000,06 zł, oprocentowanie zmienne Wibor 12 m +5,75 p.p. ( na dzień 01.02.2021 r. 6,00 %), całkowity koszt kredytu 2.000,06 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 100,00 zł, prowizja za odnowienie kredytu ustalona za cały okres trwania umowy 400,00 zł,  odsetki od kredytu przy założeniu wykorzystania kredytu w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 1.500,06 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), kredyt płatny jednorazowo, okres kredytowania 60 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień  01.02.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od  wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.