ROR Preferencyjny – MGOPS.

ROR Preferencyjny – został stworzony z myślą o podopiecznych MGOPS.

 

W ramach rachunku oferujemy Państwu:

* bezpłatne otwarcie konta,

* bezpłatne wpłaty na konto,

* bezpłatne przelewy wewnętrzne złożone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej,

* bezpłatne zlecenia stałe wewnętrzne,

* bezpłatną modyfikację zlecenia stałego złożoną za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,

* bezpłatne odwołanie zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,

* bezpłatny dostęp do rachunku przez internet,

* bezpłatny wyciąg z rachunku (zarówno papierowy, jak i elektroniczny),

* bezpłatne wydanie karty debetowej do rachunku ( Visa Electron oraz Maestro ),

* bezpłatne użytkowanie karty debetowej ( Visa Electron oraz Maestro ) oraz karty zbliżeniowej ( MasterCard Debit PayPass)

* bezpłatne wypłaty gotówki z kart debetowych i karty zbliżeniowej w bankomatach banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB i BPS, na terenie całego kraju,

* bezpłatne transakcje bezgotówkowe dokonywane kartami debetowymi, kartami charge oraz kartą zbliżeniową,

* prowizja za prowadzenie konta to tylko 3,00 zł – w przypadku jednoczesnego wydania do rachunku karty debetowej, w pozostałych przypadkach 4,50 zł,

* wypłaty z rachunku w oddziale banku – 1,00 zł

* Bezpieczeństwo – środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach banku.

Leave Comment