Aktywacja karty płatniczej

 Przypominamy Państwu, iż otrzymane do rachunków karty płatnicze są nieaktywne. Aktywacji można dokonać na dwa sposoby:

  1. telefonicznie na numer telefonu +48225153425 – 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Proces aktywacji karty dokonany telefonicznie jest natychmiastowy.
  2. w placówce banku – należy zlecić aktywację karty pracownikowi wydającemu kartę płatniczą.

Ze względów bezpieczeństwa przed dokonaniem pierwszej transakcji zbliżeniowej konieczne jest dokonanie transakcji potwierdzonej numer PIN.