Wtyczka Java dla przeglądarek internetowych opiera się na międzyplatformowej architekturze wtyczekNPAPI, która była i jest obsługiwana przez wszystkie ważniejsze przeglądarki internetowe. Firma Google ogłosiła we wrześniu 2013 r. plany zakończenia, do końca 2014 roku, wykorzystywania interfejsu NPAPI przez przeglądarkę Chrome, co w praktyce oznaczało zrezygnowanie z obsługi wtyczek opartych na NPAPI, takich jak Silverlight, Java czy Facebook Video

Włączanie obsługi NPAPI w przeglądarce Chrome w wersji 42 lub nowszej

Zaczynając od przeglądarki Chrome w wersji 42, trzeba — aby można było nadal korzystać z wtyczek opartych na NPAPI — wykonać dodatkowy krok konfiguracyjny.

  1. 1.Na pasku adresów URL wpisać:
    chrome://flags/#enable-npapi
  2. 2.Kliknąć na łączuWłączdla opcji konfiguracyjnejWłącz NPAPI.
  3. 3.Nacisnąć przyciskUruchom ponownie teraz, który pojawił się na dole strony konfiguracyjnej.

Po wykonaniu tej procedury wtyczka powinna sama się zauktalizować i IBPODPIS będze działał prawidłowo.