Program Euro Renoma

            Miło nam Państwa poinformować, że Lubusko-Wielkpopolski Bank Spółdzielczy przystąpił do Programu Europejski Rejestr Renomowanych, rekomendowanego przez Biuro Europejskie COMPENDIUM LEX.

 

Program Euro Renoma

Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera jedynie te podmioty (przedsiębiorstwa i instytucje), które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki biznesowej.

Został on stworzony, aby propagować tak ważne w działalności publicznej i biznesie wartości jak solidność, prawość, uczciwość, przejrzystość i wiarygodność. Swą nazwą program pragnie nawiązywać do tych zasad, które tkwiły u podstaw wspólnoty europejskiej zarówno w obszarze gospodarki i prawa, jak i szeroko pojętej demokracji z jej przejrzystością i wolnością wyboru.

Codziennie do programu swój akces zgłaszają instytucje i przedsiębiorstwa, które prowadząc działalność publiczną i biznesową, kierują się wymogami etyki, transparentności oraz uczciwości płatniczej. Takie postawy gwarantują wiarygodność podmiotu nie tylko jako pracodawcy, ale także potencjalnego kontrahenta, partnera i klienta.

Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych jest oznaką prestiżu i dowodem rzetelności i wiarygodności firmy i instytucji. Jest on na bieżąco, całodobowo aktualizowany, co służy ciągłej weryfikacji jakości i wiarygodności danego podmiotu, a ponadto stanowi ważny element budowy trwałego zaufania do certyfikowanej instytucji i zapewnia najbardziej aktualną informację o uczciwości, jakości i rentowności danego podmiotu. Co ważne – jest udostępniany w dwóch formach: on-line (całodobowo) oraz off-line. Informację na temat aktualności certyfikatu konkretnego podmiotu można uzyskać niezależnie od tego, czy sprawdzana instytucja posiada własną witrynę (stronę internetową), czy też nie.

 Został on stworzony, aby propagować tak ważne w działalności publicznej i biznesie wartości jak solidność, prawość, uczciwość, przejrzystość i wiarygodność. Swą nazwą program pragnie nawiązywać do tych zasad, które tkwiły u podstaw wspólnoty europejskiej zarówno w obszarze gospodarki i prawa, jak i szeroko pojętej demokracji z jej przejrzystością i wolnością wyboru.

Codziennie do programu swój akces zgłaszają instytucje i przedsiębiorstwa, które prowadząc działalność publiczną i biznesową, kierują się wymogami etyki, transparentności oraz uczciwości płatniczej. Takie postawy gwarantują wiarygodność podmiotu nie tylko jako pracodawcy, ale także potencjalnego kontrahenta, partnera i klienta.

Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych jest oznaką prestiżu i dowodem rzetelności i wiarygodności firmy i instytucji. Jest on na bieżąco, całodobowo aktualizowany, co służy ciągłej weryfikacji jakości i wiarygodności danego podmiotu, a ponadto stanowi ważny element budowy trwałego zaufania do certyfikowanej instytucji i zapewnia najbardziej aktualną informację o uczciwości, jakości i rentowności danego podmiotu. Co ważne – jest udostępniany w dwóch formach: on-line (całodobowo) oraz off-line. Informację na temat aktualności certyfikatu konkretnego podmiotu można uzyskać niezależnie od tego, czy sprawdzana instytucja posiada własną witrynę (stronę internetową), czy też nie.