Rachunek bieżący Agro – Rachunek bieżący Agro został stworzony specjalnie dla rolników i osób działających w sektorze rolno-spożywczym. Jego celem jest zapewnienie sprawniejszego i efektywniejszego prowadzenia i zarządzania środkami nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Rachunek bieżący Agro to kompleksowa oferta zapewniająca bezpieczeństwo i wygode dla prowadzących gospodarstwo rolne.

 W ramach rachunku Agro możemy Państwu zagwarantować:

 • intuicyjna aplikacja mobilna,
 • płatności mobilne telefonem lub zegarkiem,
 • dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą korzystnie zainwestować posiadane środki,
 • dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych kredytów, udzielanych szybko, na miejscu i bez zbędnych formalności oraz leasingu ( m.in. kredytów preferencyjnych na zakup gruntów, ruchomości i nieruchomości oraz na pokrycie skutków klęsk żywiołowych ),
 • Profil zaufany i Moje ID,
 • terminale płatnicze,
 • karta paliwowa,
 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • bezpłatne wypłaty z rachunku,
 • bezpłatne przelewy wewnętrzne złożone w ramach Internet Bankingu,
 • bezpłatną modyfikacja i odwołanie zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem Internet bankingu,
 • bezpłatne sporządzenie wyciągu bankowego w formie papierowej i elektronicznej,
 • bezpłatny dostęp do usługi Internet Bankingu,
 • bezpłatne wypłaty dokonane kartą debetową w bankomatach Banków Spółdzielczych w całym kraju,
 • bezpłatne transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową,
 • całodobowy dostęp do rachunku za pomocą Internet Bankingu i SMS Bankingu,
 • dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą Państwu korzystnie zainwestować posiadane środki,
 • możliwość negocjacji wysokości oprocentowania lokat powyżej kwoty 130,000.00 zł,
 • dostęp do ubezpieczeń płodów rolnych z dopłatami państwa, ubezpieczeń ruchomości i nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń życiowych,
 • środki na koncie są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

 Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach LWBS oraz na stronie internetowej Banku.