ROR Rolnik – ROR Rolnik to konto osobiste stworzone z myślą o osobach prowadzących gospodarstwo rolne oraz osobach otrzymujących renty i emerytury rolnicze.

 W ramach konta ROR Rolnik oferujemy Państwu:

 • intuicyjna aplikacja mobilna,
 • płatności mobilne telefonem lub zegarkiem,
 • dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą korzystnie zainwestować posiadane środki,
 • dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych kredytów, udzielanych szybko, na miejscu i bez zbędnych formalności oraz leasingu,
 • Profil zaufany i Moje ID,
 • terminale płatnicze,
 • karta paliwowa,
 • bezpłatne otwarcie konta,
 • bezpłatne wpłaty na rachunek,
 • bezpłatne wypłaty z rachunku,
 • bezpłatne przelewy wewnętrzne złożone zarówno w formie elektronicznej,
 • bezpłatne zlecenia stałe wewnętrzne złożone w formie elektronicznej,
 • bezpłatna modyfikacja i odwołanie zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
 • bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej,
 • bezpłatne użytkowanie karty zbliżeniowej MasterCard,
 • bezpłatne wypłaty dokonane kartami debetowymi oraz kartą zbliżeniową w bankomatach Banków Spółdzielczych w całym kraju,
 • bezpłatne transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową,
 • całodobowy dostęp do rachunku za pomocą Internet Bankingu i SMS Bankingu i aplikacji mobilnej,
 • dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą Państwu korzystnie zainwestować posiadane środki,
 • możliwość negocjacji wysokości oprocentowania lokat powyżej kwoty 130,000.00 zł,
 • dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych kredytów, udzielanych szybko, na miejscu i bez zbędnych formalności ( min. kredytów preferencyjnych na zakup gruntów, ruchomości i nieruchomości oraz na pokrycie skutków klęsk żywiołowych ),
 • dostęp do ubezpieczeń płodów rolnych z dopłatami państwa, ubezpieczeń ruchomości i nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń życiowych,
 • środki na koncie są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

 

Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach banku.