Kredyt Inwestycyjny

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, działalność rolniczą lub podmiotów zmierzających do podjęcia nowej działalności oraz rozwoju już istniejącej. Służy sfinansowaniu nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych i rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, a także na spłatę kredytów inwestycyjnych w innych bankach. Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.

Zalety kredytu to:

 1. Oferujemy możliwość dogodnej formy zabezpieczenia spłaty kredytu,
 2. Wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,
 3. Możliwość sfinansowania takich inwestycji jak:
  1. zakup lub modernizację maszyn urządzeń i oprogramowania,
  2. zakup, budowa lub modernizacja budynków,
  3. remont środków trwałych,
 4. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
 5. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

O szczegóły zapytaj w placówce Banku.

Kredyty rolnicze z dopłatami ARiMR

Kredyty rolnicze z dopłatami ARiMR

 Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ARiMR mogą być udzielone na działalność w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, działalności produkcyjnej, agroturystyki, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych. Kredyty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od stopy redyskontowej NBP. Oferta kredytów preferencyjnych uzależniona jest od limitu dopłat i akcji kredytowej przyznanej Bankowi. Bank oferuje zarówno preferencyjne kredyty obrotowe jak i preferencyjne kredyty inwestycyjne.

 

O szczegóły oferty zapytaj w Placówkach Banku.

Kredyt AGRO-EKSPRES

KREDYT AGRO-EKSPRES

 Jeżeli prowadzisz gospodarstwo rolne i potrzebujesz gotówki na bieżące potrzeby czy inwestycje  w gospodarstwie, ten kredyt jest właśnie dla Ciebie. Pozwala on zaspokoić potrzeby inwestycyjne Twojego gospodarstwa i jednocześnie zachować płynność i ciągłość prowadzonej działalności.

Warunki kredytu:

 1. Okres spłaty kredytu do 3 lat,
 2. Oprocentowanie kredytu jest zmienne,
 3. Prowizje i opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku,
 4. Wysokość kredytu: do 50% dopłat bezpośrednich, albo do 50% stałych wpływów na rachunek za ostatnie 12 miesięcy,
 5. maksymalna kwota kredytu 100.000,00zł
 6. sposób spłaty zależy od Ciebie, gotówką lub przelewem, w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych czy też jednorazowo – tak jak Ci wygodnie,

 Przyjdź i zapytaj o szczegóły. Zapraszamy!

Kredyt inwestycyjny EURO-ROLNIK

KREDYT INWESTYCYJNY EURO-ROLNIK

Jeżeli jesteś rolnikiem, potrzebującym wsparcia finansowego na inwestycje związane z prowadzonym przez Ciebie gospodarstwem rolnym, kredyt inwestycyjny „Euro-rolnik” jest stworzony właśnie dla Ciebie. 

Warunki kredytu:

 1. Okres spłaty kredytu- do 8 lat.
 2. Oprocentowanie kredytu jest zmienne,
 3. Prowizje i opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

Dokumenty do wniosku kredytowego:

 1. osoby posiadające rachunek w LWBS Drezdenko – oświadczenie o niezaleganiu w KRUS oraz US
 2. w innym przypadku zaświadczenie o niezaleganiu w obu tych instytucjach,
 3. wnioskodawcy realizujący inwestycje dofinansowane ze środków unijnych – wniosek oraz podpisaną umowę o dofinansowanie.

 Skorzystaj z naszej pomocy. Zapraszamy!

Kredyt obrotowy Plon

KREDYT OBROTOWY PLON

Jeżeli prowadzisz gospodarstwo rolne i potrzebujesz środków finansowych na zakup środków do produkcji rolnej, możemy Ci zaoferować kredyt obrotowy Plon. Pozwala on sfinansować bieżące potrzeby i jednocześnie zachować płynność i ciągłość w prowadzonej działalności. 

Warunki kredytu:

 1. kredyt przyznawany jest na okres 12 miesięcy,
 2. oprocentowanie kredytu jest zmienne,
 3. prowizje i opłaty zgodne z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku,
 4. sposób spłaty zależy od Ciebie: gotówką lub przelewem, w ratach miesięcznych, kwartalnych czy też jednorazowo– tak jak Ci wygodnie,

Przeznaczenie kredytu

 1. zakup paliwa,
 2. zakup nawozów,
 3. zakup środków ochrony roślin,
 4. zakup paszy,
 5. zakup materiału siewnego.

 

W trudnych momentach możesz na nas liczyć!