Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie to kredyt, który udzielany jest pod zabezpieczenie nieruchomości należącej do Kredytobiorcy.

Jego zalety to:

  • dowolny cel konsumpcyjny
  • maksymalna kwota kredytu do 300 000,00 zł
  • okres kredytowania do 10 lat, w tym okres karencji
  • możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu do 6 miesięcy
  • podstawową formą zabezpieczenia jest hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy
  • możliwość spłaty kredytu w ratach równych lub malejących
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
  • możliwość skorzystania z ubezpieczenia nieruchomości.

 

Po więcej informacji zapraszamy do naszych Placówek.

 

Przykład reprezentatywny dla Kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie:

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 10,29% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 150.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 120 miesięcy, oprocentowanie zmienne 8,87% w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej WIBOR 3M w wysokości 5,87% i marży Banku w wysokości 3,00 p.p., spłata w 119 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1.893,53 zł i ostatniej racie wyrównującej
w wysokości 1.718,81 zł, kredyt udzielony dla Klienta posiadającego w LWBS Drezdenko rachunek płatniczy ROR Standard od co najmniej 12 miesięcy. Całkowity koszt kredytu wynosi 83.057,88 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 77.048,88 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,80% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.200,00 zł, koszt ubezpieczenia jednej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 4.020,00 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem LWBS Drezdenko), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19 zł, koszt prowadzenia rachunku (przez cały okres kredytowania) 720 zł, koszt wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki 50 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 233.057,88 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25.03.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności
i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS Drezdenko jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w Placówkach Banku.