Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny. Bank udziela kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie na okres nie dłuższy niż 120 miesięcy (10 lat) w PLN. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest  od zdolności kredytowej kredytobiorcy, wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu i wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank. Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 300.000,00zł. i nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości.

Bank może udzielić kredytu klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ukończył 18 rok życia;
 3. posiada zdolność kredytową;
 4. posiada obywatelstwo polskie lub:
 5. zezwolenie na osiedlenie się lub
 6. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 7. prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. uzyskuje dochody w PLN;
 9. posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
 10. zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu;
 11. posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku.

Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje w terminie i na warunkach ustalonych z kredytobiorcą w umowie.

Zobacz jakie to proste. Zapraszamy!

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  6,32 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 115.000,00zł., całkowita kwota do zapłaty 148.489,49 zł., oprocentowanie zmienne: wibor 3m + 4 p.p.  ( na dzień 20.09.2020 r. 4,23 %), całkowity koszt kredytu 33,489,49zł. (w tym: prowizja 920,00zł., odsetki 27.359,49 zł., ubezpieczenie na życie 2.640,00zł., ubezpieczenie nieruchomości 2.570,00zł., usługi dodatkowe 0,00zł.), 119 miesięcznych rat  malejących w wysokości maksymalnej 1.578,17 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  20.09.2020r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.