Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna udzielana jest na cel nieokreślony, z zastrzeżeniem, że umowa o pożyczkę hipoteczną nie może być zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą. Bank udziela pożyczek hipotecznych w miesiącach, na okres nie dłuższy niż 240 miesięcy (20 lat) w PLN. Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej uzależniona jest  od zdolności kredytowej kredytobiorcy, wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu i wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank. Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonej pożyczki hipotecznej nie więcej niż 400.000,00zł.

Bank może udzielić pożyczki hipotecznej klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ukończył 18 rok życia;
 3. posiada zdolność kredytową;
 4. posiada obywatelstwo polskie lub:
 5. zezwolenie na osiedlenie się lub
 6. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 7. prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. uzyskuje dochody w PLN;
 9. posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
 10. zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu;
 11. posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku.

Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje w terminie i na warunkach ustalonych z kredytobiorcą w umowie.

Twoje marzenia są na wyciągnięcie ręki. Zapraszamy!

 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  5,68%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 100.000,00zł., całkowita kwota do zapłaty 126.877,16 zł., oprocentowanie zmienne: wibor 3 m+4,5 p.p. ( na dzień 20.09.2020 r.  4,73% ), całkowity koszt kredytu 26.877,16 zł. (w tym: prowizja 800,00zł., odsetki 23.988,16 zł., ubezpieczenie nieruchomości 1.770,00zł., usługi dodatkowe 319,00zł.), 120 miesięcznych rat  malejących w wysokości maksymalnej 1.365,05 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  21.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.