Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna udzielana jest na cel nieokreślony, z zastrzeżeniem, że umowa o pożyczkę hipoteczną nie może być zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą. Bank udziela pożyczek hipotecznych w miesiącach, na okres nie dłuższy niż 240 miesięcy (20 lat) w PLN. Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej uzależniona jest  od zdolności kredytowej kredytobiorcy, wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu i wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank. Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonej pożyczki hipotecznej nie więcej niż 400.000,00zł.

Bank może udzielić pożyczki hipotecznej klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ukończył 18 rok życia;
 3. posiada zdolność kredytową;
 4. posiada obywatelstwo polskie lub:
 5. zezwolenie na osiedlenie się lub
 6. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 7. prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. uzyskuje dochody w PLN;
 9. posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
 10. zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu;
 11. posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku.

Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje w terminie i na warunkach ustalonych z kredytobiorcą w umowie.

Twoje marzenia są na wyciągnięcie ręki. Zapraszamy!

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) dla pożyczki hipotecznej wynosi 12,19% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 240 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 150.000,00 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku dla kredytów w systemie spłat równych rat na dzień 27.04.2023 r. wynosi 10,40%, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 6,90% oraz marża Banku w wysokości 3,50 p.p., spłata w miesięcznych ratach równych w wysokości 1.489,93 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 218.531,19 zł (w tym: prowizja: 1.200,00 zł, odsetki: 207.472,19 zł, ubezpieczenie nieruchomości: 9.540,00 zł, PCC 19,00 zł, opłata sądowa za ustanowienie wpisu hipotecznego: 200,00 zł, opłata sądowa za wykreślenie wpisu hipotecznego: 100,00 zł, usługi dodatkowe: 0,00 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 27.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.