Pożyczka hipoteczna to pożyczka, która udzielana jest pod zabezpieczenie nieruchomości należącej do Kredytobiorcy, na długi okres kredytowania.

Jej zalety to:

  • dowolny cel
  • maksymalna kwota pożyczki do 400 000,00 zł
  • okres kredytowania do 20 lat, w tym okres karencji
  • możliwość karencji w spłacie kapitału pożyczki do 6 miesięcy
  • podstawową formą zabezpieczenia jest hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność Pożyczkobiorcy
  • możliwość spłaty pożyczki w ratach równych lub malejących
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki
  • możliwość skorzystania z ubezpieczenia nieruchomości.

 

Po więcej informacji zapraszamy do naszych Placówek.

 

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki hipotecznej:

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 10,69% dla następujących założeń: całkowita kwota pożyczki 200.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 240 miesięcy, oprocentowanie zmienne 8,87% w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej WIBOR 3M w wysokości 5,87% i marży Banku w wysokości 3,50 p.p., spłata w 239 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1.851,02 zł i ostatniej racie wyrównującej
w wysokości 1.677,91 zł,  pożyczka udzielona dla Klienta posiadającego w LWBS Drezdenko rachunek płatniczy ROR Standard od co najmniej 12 miesięcy. Całkowity koszt pożyczki wynosi 255.220,69 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 244.071,69 zł, prowizja za udzielenie pożyczki 0,80% kwoty udzielonej pożyczki wynosząca 1.600,00 zł, koszt ubezpieczenia jednej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 8.040 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem LWBS Drezdenko), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19 zł, koszt prowadzenia rachunku (przez cały okres kredytowania) 1.440 zł, koszt wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki 50 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 455.220,69 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25.03.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności
i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS Drezdenko jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w Placówkach Banku.