Kredyt konsolidacyjny to kredyt przeznaczony na spłatę innych zobowiązań kredytowych Kredytobiorcy. Konsolidacji podlegają różne kredyty m.in. kredyty i pożyczki hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz samochodowe, które można połączyć w jeden tańszy kredyt. Dzięki niższemu oprocentowaniu i wydłużeniu okresu kredytowania miesięczna rata kredytu konsolidacyjnego będzie niższa niż dotychczasowe zobowiązania kredytowe.

Jego zalety to:

  • spłacasz jedną ratę w jednym terminie
  • jeden Bank, który obsługuje wszystkie zobowiązania
  • poprawiasz swoją płynność finansową dzięki niższym miesięcznym zobowiązaniom kredytowym
  • maksymalna kwota kredytu do 200 000,00 zł
  • okres kredytowania do 25 lat, w tym okres karencji
  • możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy
  • podstawową formą zabezpieczenia jest hipoteka
  • możliwość spłaty kredytu w ratach równych lub malejących
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
  • możliwość skorzystania z ubezpieczenia nieruchomości.

 

Po więcej informacji zapraszamy do naszych Placówek.

 

Przykład reprezentatywny dla Kredytu konsolidacyjnego:

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 15,37% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 300 miesięcy, oprocentowanie zmienne 11,87% w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej WIBOR 3M w wysokości 5,87% i marży Banku w wysokości 6,00 p.p., spłata w 300 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, najwyższa rata płatna w wysokości 1.473,52 zł, kredyt udzielony dla Klienta posiadającego w LWBS Drezdenko rachunek płatniczy ROR Standard od co najmniej 12 miesięcy. Całkowity koszt kredytu wynosi 161.695,20 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 148.976,20 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,80% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 800 zł, koszt ubezpieczenia jednej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 10.050 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem LWBS Drezdenko), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19 zł, koszt prowadzenia rachunku (przez cały okres kredytowania) 1.800 zł, koszt wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki 50 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 261.695,20 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.03.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS Drezdenko jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w Placówkach Banku.