Pakiet dla Firm „Wiele za niewiele”

PAKIET DLA FIRM „WIELE ZA NIEWIELE”

Już jest –nowoczesny i wygodny pakiet dla firm, w ramach którego za 10 złotych miesięcznie otrzymasz:

1. prowadzenie rachunku firmowego,
2. kartę zbliżeniową Mastercard,
3. aplikację mobilną Portfel SGB,
4. pomoc w razie wypadku, awarii ogumienia i braku paliwa w ramach Firmowego Assistance.

Pakiet Firmowy to również możliwość:

1. skorzystania z darmowego terminala płatniczego w ramach programu Polska Bezgotówkowa,
2. korzystania z karty paliwowej z rabatem 9 groszy brutto za litr.

Szczegóły oferty dostępne w placówkach Banku.

ZAPRASZAMY 🙂

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy – przeznaczony dla konsumentów, dla których żaden dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych (u.u.p.), z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 u.u.p.

Umożliwia wyłącznie dokonywanie podstawowych transakcji płatniczych:

 1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek
 2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego – jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy);
 3. wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty

Podstawowy Rachunek Płatniczy nie umożliwia:

 1. prowadzenia powiązanych do niego produktów kredytowych (np. kredyt w koncie osobistym)
 2. wypłat z bankomatów poza terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego,
 3. wykonywanie poza terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania kart;

Podstawowy Rachunek Płatniczy:

 1. prowadzony jest w walucie krajowej;
 2. jest nieoprocentowany.

zal 13 Wniosek o otwarcie PRP

Pakiet „ Konto za złotówkę” – przejrzysta oferta dla nowych klientów

Pakiet „ Konto za złotówkę” – przejrzysta oferta dla nowych klientów

Jeżeli od 01 stycznia 2017 r. nie posiadałeś w naszym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego a masz skończone 18 lat, mamy przyjemność zaproponować Ci Pakiet „Konto za złotówkę” w ramach którego za 1zł miesięcznie otrzymasz:

 1. Rachunek :
  1. Brak dodatkowych zobowiązań do spełnienia (np. wpływ wynagrodzenia, obowiązek aktywnego korzystania z konta i karty płatniczej),
  2. Opłata za prowadzenie rachunku to właśnie 1,00 zł.
 2. Kartę płatniczą z funkcją zbliżeniową MasterCard z sercem:
  1. Brak dodatkowych warunków do spełnienia (np. liczba transakcji w miesiącu, płatności o określonej wartości),
  2. Darmowe wypłaty w bankomatach SGB I BPS (4000, tj. ok. 1/5 bankomatów w Polsce) oraz we wszystkich bankomatach za granicą,
  3. Darmowe wypłaty w sklepach podczas dokonywania zakupów,
  4. Wypłaty z innych bankomatów za 3 zł,
  5. Brak opłaty za użytkowanie i wydanie karty.
 3. Aplikację mobilną do codziennego bankowania (instalowaną bez przychodzenia do banku) :
  1. System Android i iOS (Apple),
  2. Możliwość kontroli – saldo rachunku, historia transakcji kartą,
  3. Możliwość podglądu informacji o kartach kredytowych: saldo, kwota do zapłaty, saldo zadłużenia, termin spłaty, rachunek do spłat.

 

Szczegółowe opłaty związane z pakietem „Konto za złotówkę” dostępne w placówkach Banku oraz na stronie internetowej ( Bank > Tabela opłat i prowizji ).

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

ROR Preferencyjny – MGOPS.

ROR Preferencyjny – został stworzony z myślą o podopiecznych MGOPS.

W ramach rachunku oferujemy Państwu:

* bezpłatne otwarcie konta,

* bezpłatne wpłaty na konto,

* bezpłatne przelewy wewnętrzne złożone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej,

* bezpłatne zlecenia stałe wewnętrzne,

* bezpłatną modyfikację zlecenia stałego złożoną za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,

* bezpłatne odwołanie zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,

* bezpłatny dostęp do rachunku przez internet,

* bezpłatny wyciąg z rachunku (zarówno papierowy, jak i elektroniczny),

* bezpłatne wydanie karty debetowej do rachunku ( Visa, Mastercard KKS Lech oraz karty mobilnej Visa ),

* bezpłatne użytkowanie karty zbliżeniowej ( Mastercard oraz Mastercard KKS Lech)

* bezpłatne wypłaty gotówki z kart zbliżeniowych w bankomatach banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB i BPS, na terenie całego kraju,

* bezpłatne transakcje bezgotówkowe dokonywane kartami debetowymi, kartami charge oraz kartą zbliżeniową,

Bezpieczeństwo – środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach banku.

Rachunek Bieżący dla Instytucji Samorządowych

Rachunek Bieżący dla Instytucji Samorządowych – jest to konto, którego zadaniem jest maksymalne dostosowanie się do potrzeb i wymagań określonej grupy klientów.

W ramach Rachunku Bieżącego dla Instytucji Samorządowych oferujemy Państwu:

* bezpłatne otwarcie rachunku,

* bezpłatne wypłaty gotówkowe z rachunku,

* bezpłatne sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej,

* bezpłatne przygotowanie gotówki na poczet wypłat z rachunku,

* bezpłatne otwarcie rachunku lokaty terminowej,

* bezpłatne prowadzenie rachunku lokaty terminowej,

* bezpłatne wypłaty z rachunku lokaty terminowej,

* opłata za prowadzenie konta to tylko 28,00 zł miesięcznie,

* możliwość negocjacji warunków prowadzenia konta,

* dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą Państwu korzystnie zainwestować posiadane środki,

* możliwość negocjacji wysokości oprocentowania lokat ,

* dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych kredytów, udzielanych szybko, na miejscu i bez zbędnych formalności,

* dostęp do usługi płatności masowych,

* dostęp do szerokiego wachlarza kart debetowych, charge oraz karty kredytowej.

 

 Mamy nadzieję, że nasze nowoczesne rozwiązania bankowości transakcyjnej pozwolą Państwu na efektywne zarządzanie środkami w dynamicznym otoczeniu rynkowym, natomiast pakiet produktów z zakresu finansowania umożliwi dysponowanie dodatkowymi kapitałami na potrzeby bieżące i inwestycyjne.

 

 Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach banku.

 

 Środki na koncie są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym