Już możesz złożyć wniosek
za pośrednictwem bankowości
elektronicznej w naszym banku

Sprawdź

Lokata SGB-to idealny sposób oszczędzania, łączący w sobie wysokie oprocentowanie z atrakcyjnymi nagrodami. Zobacz jakie to proste !!!.
Sprawdź

Kredyty

Kredyty

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku oferuje Państwu limitowaną wersję kredytu gotówkowego,

Sprawdź

Nagrodami jesień się zaczyna

Nagrodami jesień się zaczyna   Od wielu lat nasz Bank Spółdzielczy jest znany z bardzo dobrych produktów oszczędnościowych, korzystnych dla klientów. Kolejnym tego potwierdzeniem jest akcja „Nagrodami jesień się zaczyna”. Nowa promocja lokat, w której bierze udział nasz Bank, nagradza oszczędnych podwójnie. Po pierwsze, oprocentowanie lokat bankowych w Bankach Spółdzielczych, które biorą udział w akcji

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

  Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych                                         Drezdenko, listopad 2017 r. SPIS TREŚCI   Rozdział 1. Postanowienia ogólne ……………………………………………………………………………………….. 2 Rozdział 2. Zasady

sgb1

Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą w rachunku kredytowym   Kredyt przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek i przedsiębiorstw na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie o

Kredyt mieszkaniowy

 Bank udziela kredytów konsumpcyjnych na cele mieszkaniowe z terminem spłaty do 25 lat. Udział kredytu w inwestycji wynosi do 80 %. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę zdolności kredytowej do spłaty wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, posiadania przez wnioskodawcę stałych dochodów z tytułu; umowy o pracę, emerytury renty, świadczenia przedemerytalnego,