Potwierdź swoją tożsamość online!

SGB ID Bezpieczna usługa służąca potwierdzaniu tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych.

Usługa identyfikacji elektronicznej SGB ID umożliwia bezpieczną weryfikację tożsamości drogą elektroniczną. W ramach SGB ID bank udostępnia następujące usługi:

 1. Moje ID;
 2. Profil Zaufany;
 3. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej.

Moje ID to bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Umożliwia realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelniania danych drogą elektroniczną. Dzięki moje ID nie trzeba udawać się np. do urzędu, ubezpieczyciela, dostawcy energii, placówki medycznej czy firmy telekomunikacyjnej, by sfinalizować umowę lub podpisać dokumenty.

Profil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet  dokumenty i wnioski do różnych urzędów ( np. wnieść podanie, odwołanie, skargę )

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Usługa SGB ID zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przekazywania danych. Jest realizowana we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową oraz Ministerstwem Cyfryzacji.
 2. Zgody wyrażane są na każdą osobną transakcję – nie ma zgód ogólnych;
 3. Przekazywanie informacji zawsze wymaga autoryzacji dokonywanej przez użytkownika po zalogowaniu się na stronę Banku. Wówczas można zobaczyć jakich danych wymaga usługodawca i zdecydować, czy finalnie chcemy je udostępnić;
 4. Po wyrażeniu zgody transmisja odbywa się za pomocą zaszyfrowanych komunikatów cyfrowych, za które odpowiada  Krajowa Izba Rozliczeniowa ( KIR );
 5. SGB ID opiera się na europejskich regulacjach dotyczących środków identyfikacji elektronicznej (EIDAS);
 6. Z usługi SGB ID można korzystać wtedy, gdy dostawca tożsamości w pełni zidentyfikuje użytkownika;
 7. Usługa SGB ID jest dostępna tylko dla zweryfikowanych podmiotów, tzn. że nie wszyscy dostawcy usług oraz dostawcy tożsamości posiadają umowę z KIR.

SGB ID to uniwersalne rozwiązanie, które pozwala Tobie na bezpieczne potwierdzanie tożsamości m.in. na tych platformach usług publicznych:

 1. obywatel.gov.pl
 2. epuap.gov.pl
 3. gabinet.gov.pl
 4. ceidg.gov.pl
 5. pacjent.gov.pl

Zapraszamy do skorzystania z SGB ID.

Regulamin usługi znajdziecie Państwo na stronie internetowej banku w zakładce: Aktualności LWBS / Regulaminy

Zmiana oprocentowania produktów bankowych

W związku z podjętą w dniu 29.05.2020 r. kolejną decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych NBP, Zarząd Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku zdecydował o zmianie oprocentowania następujących produktów bankowych:

 1. Z dniem 10.06.2020 r. obniżeniu ulega oprocentowania rachunków depozytowych dla nowo zakładanych lokat. W przypadku lokat już istniejących zmiana nastąpi od pierwszego dnia kolejnego okresu umownego. Poniżej znajdą Państwo informacje o wysokości oprocentowania rachunków depozytowych po zmianie:
  1. Lokaty odnawialne 1 miesięczne – 0,4 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym;
  2. Lokaty odnawialne 2 miesięczne – 0,5 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym;
  3. Lokaty odnawialne 3 miesięczne – 0,6 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym;
  4. Lokaty odnawialne 6 miesięczne – 0,7 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym;

W przypadku lokat i rachunków, w których oprocentowanie oparte jest na redyskoncie weksli NBP ( rachunek oszczędnościowy Skarbonka, lokaty odnawialne 12m, 24m. 36 m., rachunek oszczędnościowy), zmiana oprocentowania nastąpiła automatycznie w dniu wejścia w życie decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a więc w dniu 29.05.2020 r.

 1. Z dniem 10.08.2020 r. obniżeniu ulega oprocentowanie następujących rachunków oszczędnościowych:
  1. Wkłady książeczek a’vista – 0,09% oprocentowanie zmienne,  w stosunku rocznym.
  2. Konto mobilne dla najmłodszych – 0,6 % oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym.
  3. Wkłady książeczek mieszkaniowych – 0,1 % oprocentowanie zmienne,  w stosunku rocznym.

Zmiana Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Informujemy, że od 01 sierpnia zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.

Oto najważniejsze zmiany:

1. UPROSZCZENIE JĘZYKA

Informacje w nowym regulaminie przedstawiamy w sposób uproszczony i przejrzysty. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą one bardziej zrozumiałe.

2. USŁUGA 3D SECURE: NOWE ZASADY POTWIERDZANIA PŁATNOŚCI KARTA W INTERNECIE

Rezygnujemy z konieczności potwierdzania transakcji kartą w internecie hasłem statycznym dla kart, które  obecnie tego wymagają, oraz  z  rejestrowania kart w usłudze 3D Secure. Zamiast tego do 30 października 2020 r., wykonanie takiej transakcji wymagać będzie podania jednorazowego kodu SMS, który otrzymasz na numer telefonu komórkowego wskazany w Banku.

W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, od 31 października 2020 r. wprowadzimy dwuetapową metodę autoryzacji transakcji. Kartą w internecie zapłacisz udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne, które wcześniej ustalisz w Banku, i dodatkowo – podając jednorazowy kod SMS, który otrzymasz na swój numer telefonu komórkowego. Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne, niezbędne do autoryzacji transakcji kartą w internecie, od 30 września 2020 r. ustalisz w placówce Banku. Od 31 października 2020 r. transakcje potwierdzisz także w aplikacji mobilnej, jeśli wybierzesz taki sposób autoryzacji.

3. APLIKACJA MOBILNA PORTFEL SGB i USŁUGA BLIK: WYCOFANIE APLIKACJI I USŁUGI

Po 31 marca 2021 r. z aplikacji Portfel SGB skorzystasz tylko, jeśli masz kartę do konta w walucie wymienialnej.

4. KARTA MOBILNA VISA: WYCOFANIE KARTY

W związku z możliwością wykonywania płatności mobilnych każdą kartą SGB, wycofujemy z oferty kartę mobilną Visa. Zapłacisz nią jeszcze tylko do 30 czerwca 2020 r. Po tym dniu karta zostanie zastrzeżona.

Pełną treść nowego Regulaminu, obowiązującą od 01 sierpnia 2020 r. znajdziesz na stronie internetowej Banku (AKTUALNOŚCI/REGULAMINY) oraz w placówkach Banku.

Zmiany obowiązują tylko w zakresie produktów i usług, z których korzystasz.

Jeżeli akceptujesz zmiany w wymienionych powyżej regulaminach:

 • nie musisz nic robić – będą one obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych regulaminów.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

 • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;
 • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie ze skutkiem natychmias-towym, bez ponoszenia opłat.

Jeśli złożysz sprzeciw dotyczący umowy rachunku lokaty, do końca okresu umow-nego będą obwiązywać postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.