Aby ocenić autentyczność banknotu, zastosuj proste zasady:

  • Sprawdź banknot pod światło

Każdy banknot ma znak wodny przedstawiający wizerunek władcy z przedniej strony banknotu oraz cyfrowe oznaczenie nominału odpowiadające wartości nominalnej banknotu. Pole znaku wodnego jest niezadrukowane.

  • Sprawdź banknot pod kątem

Na banknotach o nominale 50 zł, 100 zł, 200 zł i 500 zł ozdobny element z prawej strony portretu władcy – wraz ze zmianą kąta patrzenia – płynnie zmienia barwę.

  • Sprawdź banknot w dotyku

Wybrane elementy banknotu są wyczuwalne w dotyku.

Na przedniej stronie każdego banknotu to:

1. Portret władcy

2. Napis „Narodowy Bank Polski”

3. Cyfrowe oznaczenie nominału

4. Godło Rzeczypospolitej Polskiej

5. Oznaczenie dla osób niewidomych

6. Napis „WARSZAWA” wraz z datą emisji oraz podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP

Na odwrotnej stronie każdego banknotu

1. Główny element szaty graficznej

2. Napis „Narodowy Bank Polski”

3. Słowne oznaczenie nominału

4. Cyfrowe oznaczenie nominału

5. Klauzula prawna

6. Pas u dołu banknotu

  • Zawsze sprawdzaj kilka zabezpieczeń.
  • Zachowaj ostrożność, jeżeli banknot jest uszkodzony lub zniszczony.
  • W razie wątpliwości porównaj go z innym banknotem, co do którego masz pewność, że jest autentyczny, lub przyjdź do nas.