KREDYT AGRO-EKSPRES

 Jeżeli prowadzisz gospodarstwo rolne i potrzebujesz gotówki na bieżące potrzeby czy inwestycje  w gospodarstwie, ten kredyt jest właśnie dla Ciebie. Pozwala on zaspokoić potrzeby inwestycyjne Twojego gospodarstwa i jednocześnie zachować płynność i ciągłość prowadzonej działalności.

Warunki kredytu:

  1. Okres spłaty kredytu do 3 lat,
  2. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi: WIBOR 3M + 2 p.p.,
  3. Prowizje i opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku,
  4. Wysokość kredytu: do 50% dopłat bezpośrednich, albo do 50% stałych wpływów na rachunek za ostatnie 12 miesięcy,
  5. maksymalna kwota kredytu 100.000,00zł
  6. sposób spłaty zależy od Ciebie, gotówką lub przelewem, w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych czy też jednorazowo – tak jak Ci wygodnie,

 Przyjdź i zapytaj o szczegóły. Zapraszamy!