Informujemy, że od 01 lutego 2022 r. zmianie ulega:

 1. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym w Drezdenku;
 2. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym w Drezdenku.

Oto najważniejsze zmiany:

 1. wprowadzenie do taryfy nowej usługi Kantor SGB – szybkiej, bezpiecznej i wygodnej wymiany walut za pomocą bankowości elektronicznej, bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 2. doprecyzowanie zapisów dotyczących udzielenia informacji z Centralnej Informacji oraz kosztu monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda,
 3. rezygnacja z pobierania opłat od wpłat gotówkowych w placówce banku oraz za wydanie książeczki czekowej – na rachunkach bieżących prowadzonych na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rolników i spółek cywilnych,
 4. zrównanie opłat za usługi związane z rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym ROR Preferencyjny dla podopiecznych MGOPS do poziomu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR Standard,
 5. częściowe zrównanie opłat za usługi związane z kartami płatniczymi wycofanymi z oferty banku (ale nadal funkcjonującymi w obrocie), z kartami płatniczymi aktualnie będącymi w sprzedaży,
 6. doprecyzowanie zapisów związanych z realizacją dyspozycji obciążeniowych w rachunku oszczędnościowym,
 7. wydłużenie okresu obowiązywania preferencyjnych warunków ROR Impuls – do 30 r.ż. posiadacza konta oraz obniżenie opłat za realizację przelewów i zleceń stałych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym rachunku,
 8. podwyższenie opłat za realizację przelewu w formie papierowej w placówce Banku,
 9. usunięcie produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktem bankowym wycofanych z oferty banku.

Pełną treść zmienionych dokumentów znajdziesz na stronie www.lwbsdrezdenko.pl w zakładce: Bank oraz w placówkach Banku.

Jeśli akceptujesz te zmiany:

 • nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

 • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, rozwiąże się ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;
 • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                          Zarząd

                                                                               Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego