Wprowadzenie przelewu zagranicznego w Systemie możliwe jest w oknie Przelew zagraniczny – krok 1/2. Program domyślnie wybiera typ dyspozycji: Dyspozycja polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, przy czym w zależności od potrzeb klient może wybrać opcję Zlecenie pokrycia inkasa.

Aby wykonać przelew zagraniczny:

Z menu wybierz zakładkę Rachunki. Wyświetli się Lista rachunków. Wybierz rachunek, z którego chcesz wykonać przelew.

Zostanie wyświetlona informacja o wybranym rachunku. Z rozwiniętego menu (po lewej stronie) wybierz Przelewy jednorazowe, a następnie wybierz opcję Przelew zagraniczny. Wyświetli się okno Przelew zagraniczny – krok 1/2. Program sam uzupełnia numer rachunku i dane nadawcy, czyli właściciela rachunku.

W obszarze Na rachunek:

w polu Kod banku odbiorcy: SWIFT/BIC wpisz międzynarodowy numer banku SWIFT/BIC;

w polu Kraj odbiorcy wybierz z rozwiniętej listy kraj odbiorcy;

w polu Numer rachunku odbiorcy wpisz międzynarodowy bankowy numer konta w standardzie IBAN;

w polu Nazwa i adres odbiorcy należy podać dane odbiorcy.

W obszarze Szczegóły operacji należy:

w polu Tytuł wpisz nazwę dokonanego przelewu.

w polu Kwota podaj kwotę przelewu.

w polu Waluta wybierz rodzaj waluty.

w kalendarzu podaj datę realizacji przelewu, można podać datę przyszłą.

W obszarze Informacje dodatkowe:

wybierz rodzaj płatności: Płatność normalna (SPOT) lub Płatność przyśpieszona (TOMNEXT/OVERNIGHT)

wybierz osobę, która pokrywa prowizję i opłatę za dokonany przelew: Odbiorca (BEN), Zleceniodawca (OUR), Odbiorca i zleceniodawca (SHA).

Warunkiem niezbędnym dokonania przelewu zagranicznego jest zapoznanie się z regulaminem, dostępnym przez kliknięcie myszą ma słowie Regulamin (na dole ekranu) i zaakceptowaniu go przez zaznaczenie kwadratu obok oświadczenia.

Po wypełnieniu pól formularza, wybierz jedno z poleceń dostępnych w postaci przycisków:

[Wyczyść] – usunięcie wprowadzonych danych;

[Dalej >>] – sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych.

 

Jeżeli formularz został wypełniony prawidłowo, nastąpi przejście do okna Przelew zagraniczny – krok 2/2, w którym akceptujesz dane przelewu, wpisujesz odpowiednie hasło z listy haseł jednorazowych, klikasz przycisk [Wykonaj], aby zrealizować przelew lub [Anuluj], aby powrócić do edycji przelewu.

Prawidłowe zakończenie operacji wprowadzania przelewu powinno zakończyć się wyświetleniem komunikatu: „Dyspozycja została przyjęta”. Zatwierdź przyciskiem [OK]. Od tej chwili, wprowadzony przelew pojawi się na liście przelewów oczekujących.